Bijgewerkt: 15 april 2024

De regels voor de postmarkt moeten herzien worden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-07-2017

Digitalisering biedt kansen voor economische groei, zolang we daar goed op inspelen. Zo leidt steeds meer digitale communicatie ertoe, dat we de regels voor de postmarkt op korte termijn moeten herzien. Om postbezorging betaalbaar en beschikbaar te laten zijn en aantrekkelijk te houden voor postbezorgende bedrijven, moeten fundamentele keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld over het aantal bezorgdagen, tarieven en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in bezorging. Dat blijkt uit een analyse van de postmarkt en een evaluatie van de Universele Postdienstverlening die minister Kamp van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Henk Kamp (VVD) minister van Economische Zaken


Minister Kamp: 'De tas van de postbode en de brievenbussen raken steeds leger, terwijl de eisen aan bezorging hoog zijn. Digitalisering gaat steeds verder en dat dwingt ons om op korte termijn het gereguleerde deel van de postmarkt te herzien. Bedrijven moeten daarnaast zelf op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Alleen zo ontstaat een toekomstbestendige markt, waar binnen het publiek belang van een betaalbaar en betrouwbaar postproduct wordt gewaarborgd. Het maken van heldere keuzes geeft ook duidelijkheid aan de duizenden postbezorgers en medewerkers. Het is aan mijn opvolger en de Kamer om op basis van deze analyse de definitieve keuzes te maken die nodig zijn voor de toekomstige regulering van de postmarkt.'

Bij de uitwerking van de route naar een nieuwe postmarkt en het tempo, waarin dit moet gebeuren, is een verdere discussie met alle belanghebbenden, zoals betrokken postbedrijven nodig. Het Ministerie van Economische Zaken wil, dat dit traject snel start, omdat de krimp van de postmarkt zich in hoog tempo doorzet. Betrokken bedrijven hebben zekerheid nodig om zichzelf in te kunnen richten op deze veranderingen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2017)

Verdeling Nederlandse brievenpost (binnenlandse Universele Postdienstverlening en partijenpost)


WhatsApp op 1, post op nummer 6. De onderzoeken naar de postmarkt in opdracht van het ministerie geven ook inzicht in trends ten aanzien van de communicatiebehoeftes van consumenten en bedrijven. Digitalisering heeft daarop grote invloed. Zo blijkt, dat WhatsApp inmiddels op nummer één staat gevolgd door mobiel bellen en e-mail. Post is gedaald naar de zesde plaats. Verder vindt 62 % van de ondervraagden communiceren via post ‘gedoe’, terwijl in 2011 in hetzelfde onderzoek nog 52 procent post juist als ‘makkelijk’ typeerde. Nederlandse bedrijven en consumenten versturen jaarlijks nog altijd 2,9 miljard poststukken zoals brieven. Het overgrote deel daarvan is zakelijke post: 2,7 miljard. Desondanks is dit een forse daling van het aantal ten opzichte van vijf jaar geleden (-35 %). Op de niet-gereguleerde pakkettenmarkt is een stijging zichtbaar. Nederlanders versturen en ontvangen inmiddels op jaarbasis 350 miljoen pakketten (+81 procent ten opzichte van 2011).

De toekomst van de Nederlandse postmarkt is geanalyseerd op basis van diverse externe onderzoeken en gesprekken met zowel marktpartijen als vakbonden. Zo heeft het Duitse WIK-consult een studie gedaan naar verschillende toekomstscenario’s voor de inrichting van de postmarkt. KWINK en Rebel groep hebben een evaluatie uitgevoerd van de Universele Postdienstverlening (UPD). Onderzoeksbureau GfK heeft de behoeften van Nederlandse consumenten in kaart gebracht voor het verzenden en ontvangen van post. De volledige analyse is hier ( Analyse toekomst postmarkt pdf 32 pagina’s) te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.