Bijgewerkt: 4 december 2022

De regering wil de overheidsbemoeienis met kunst en cultuur beperken

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
18-03-2011

Intrekking Wet werk en inkomen kunstenaars naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris De Krom heeft het wetsvoorstel dat de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) regelt aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze intrekking is aangekondigd in het Regeerakkoord.

deKrom  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Debatleider Martijn de Greve (l) praat met Paul de Krom (VVD), lid van de Tweede Kamer tijdens 4de Ondernemersdiner van de VVD op september 2010 in Amstelveen


De regering wil de overheidsbemoeienis met kunst en cultuur beperken. Naar het oordeel van de regering past het niet dat er voor kunstenaars met een specifieke uitkeringsregeling andere regels gelden dan voor overige ondernemers en/of werknemers. Kunstenaars kunnen net als anderen een beroep doen op de WWB of de WIJ als vangnet. De regering wil uitzonderingen op vangnetregelingen als de WWB zoveel mogelijk beperken.

In dit wetsvoorstel wordt daarom voorgesteld de WWIK met ingang van 1 januari 2012 in te trekken. Hierdoor gaan voor kunstenaars die een beroep doen op inkomensondersteuning van overheidswege dezelfde polisvoorwaarden gelden als voor ieder ander.

WWB?

De Wet werk en bijstand (WWB) is de wet die in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen.

WIJ?

De Wet investeren in jongeren (WIJ) is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 2009. Doel is om jongeren tot 27 jaar aan werk of scholing te helpen.

De WIJ verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen een aanbod te doen. Dat kan een aanbod zijn voor werk, scholing of een combinatie van beide.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.