Bijgewerkt: 13 april 2021

De registratie van de coronadoden is niet correct volgens het CBS

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
29-07-2020

'Corona heeft een duidelijke invloed gehad op de sterfte sinds begin maart 2020. Hoe groot de impact precies is, is echter nog niet zeker. In dit artikel wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de wekelijkse oversterfte door COVID-19 te schatten. De methode, een zogeheten dynamisch regressiemodel, biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona. Door de geregistreerde sterfte aan corona als factor mee te nemen in het model, wordt voorkomen dat de schattingen voor oversterfte door COVID-19 'vervuild' worden door sterfte aan andere oorzaken' – schrijven de onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in hun analyse Oversterfte corona-epidemie: toepassing van een dynamisch regressiemodel (pdf 15 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Waargenomen en verwachte sterfte, week 1 tot en met week 21 van 2020


Een vergelijking met andere modellen laat zien dat de orde van grootte van de oversterfte in alle gevallen vergelijkbaar is, maar dat het dynamische regressiemodel preciezer is, wanneer het gaat om kortere tijdsperioden en wanneer de geregistreerde COVID-19 sterfte sterk toe- of afneemt. De geschatte oversterfte in de eerste 11 weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 21) komt uit op 10.164. Met 95 % zekerheid lag de oversterfte in die weken tussen 8.593 en 11.691. Dit betekent dat naast elke 10 geregistreerde doden als gevolg van corona ertussen de 5 en 10 mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden.

Het RIVM rapporteerde dagelijks het aantal gemelde overleden COVID-19-patiënten (RIVM, 2020a). Echter, het werkelijke aantal overleden aan het coronavirus zal hoger zijn dan het aantal meldingen aan het RIVM, omdat niet alle overledenen getest zijn op COVID-19. Als alleen naar de overleden COVID-19-patiënten van het RIVM wordt gekeken (5.900 overleden tot en met week 21), zal de impact van corona op de sterfte sterk worden onderschat.

Om een beter beeld te krijgen van de impact van de corona-epidemie, kan een schatting gemaakt worden van de oversterfte, dat is het verschil tussen het waargenomen aantal overledenen en het aantal dat kan worden verwacht als er geen corona-epidemie zou hebben plaatsgevonden. Ook voor andere epidemieën of incidenten wordt een dergelijke aanpak gebruikt (RIVM, 2020b).

De drie andere methoden om de oversterfte tijdens de corona-epidemie te schatten, waaronder de methode die het CBS (in samenwerking met AMC) in eerdere publicaties heeft gebruikt, geven soortgelijke uitkomsten. Een oversterfte van rond 9.000 in de eerste negen weken van de corona-epidemie (CBS, 29 mei 2020) is dus plausibel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.