Bijgewerkt: 25 juni 2022

De renovatie van de Aquarius flat in Amstelveen is weer uitgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Eigen Haard
25-11-2020

De flat Aquarius in Amstelveen aan het Watercirkel 372 is toe aan renovatie. Dat vindt u, de gemeente Amstelveen en Eigen Haard. Wij hebben de flat onderzocht en u heeft laten weten wat u van de flat vindt. Op basis daarvan werkten we - met bewoners die willen terugkeren na renovatie - een renovatieplan uit. Het renovatieplan bestaat uit een sociaal plan (pdf 36 pagina’s) en een technische brochure (pdf 33 pagina’s). Samen met uw bewonerscommissie werkten we de plannen uit voor de bewoners die willen terugkeren na de renovatie. Er komen trappenhuizen en liften bij. Er komen verschillende woningen en als het lukt breiden we het aantal woningen uit van 148 naar zo'n 180 woningen- meldt woningstichting Eigen Haard op haar website.Op 6 november 2020 heeft het bestuur van woningstichting Eigen Haard een verzoek (pdf 2 pagina’s) ingediend bij het College B en W Amstelveen om de peildatum van Watercirkel 372-666 tot 3 juli 2021 te verlengen. Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen beantwoorde (pdf 3 pagina’s) het verzoek op 24 november 2020: 'Op grond van artikel 2.6.8 tweede lid van de Huisvestingsverordening 2018 wordt de periode, dat de Aquariusflat aan de Watercirkel 372-666 aan gewezen is als complex waarvan de bewoners in verband met sloop of een ingrijpende renovatie een stadsvernieuwingsurgentieverklaring kunnen aanvragen, met 6 maanden verlengd, tot en met 3 juli 2021.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en Volkshuisvesting


Woningcorporatie Eigen Haard heeft op 6 november 2020 een verzoek bij het College van Burgemeester en Wethouders ingediend om de peildatum voor de tweede keer met een half jaar te verlengen. De redenen hiervoor zijn dat woningcorporatie Eigen Haard nog niet voor alle huurders een vervangende woonruimte heeft gevonden en dat er rekening gehouden moet worden met de wettelijke termijn voor huuropzegging.

Van de 148 huishoudens die in de flat woonden zijn er inmiddels 98 verhuisd. Voor 50 huishoudens is nog vervangende woonruimte nodig. Een deel hiervan, op dit moment circa 25 huishoudens, wil terugkeren naar de Aquariusflat. De andere helft wil definitief verhuizen en niet meer terugkeren naar de Aquariusflat. Na de accordering van het sociaal plan door de bewoners in oktober 2020 is Eigen Haard begonnen met directe bemiddeling. Alle vrijkomende woningen die qua grootte passend zijn, worden nu gereserveerd voor de stadsvernieuwings-urgenten van de Aquariusflat.Bewoners die terugkeren naar een andere woning in de gerenoveerde Aquariusflat krijgen een nieuw huurcontract. Het huidige huurcontract van deze huurders wordt door Eigen Haard voor 1 december 2020 opgezegd, met inachtneming van de maximale wettelijke opzegtermijn van zes maanden. In de formele huuropzegging vermeldt Eigen Haard de uiterste datum van verhuizing te weten 1 juni 2021. Ook om deze reden is een verlenging van de peildatum noodzakelijk.

Eigen Haard is afhankelijk van het aantal mutaties van haar huurders voor de herhuisvesting van de bewoners van de Aquariusflat. Wanneer er weinig passende woningen beschikbaar komen kan het herhuisvestingsproces trager verlopen. Om dit proces te versnellen is reeds eerder besloten hiervoor grotere woningen (>65m²) in te zetten. Dit is de laatste keer dat de gemeente Amstelveen de peildatum voor de Aquariusflat zal verlengen.

Foto Amstelveen
(Bron Eigen Haard - 2020)

Artist impression van de gerenoveerde Aquarius flat volgens AG NOVA Architecten Amersfoort


Eigen Haard: Vooralsnog is de start bouw gepland in het derde kwartaal van 2021 of zoveel eerder als de Aquarius leeg is en de vergunningen zijn verstrekt. We houden ook rekening met bezwaarschriftprocedures en termijnen. Dit kan invloed hebben op de start bouw. De peildatum is de datum dat een woningcorporatie mag beginnen met de uitplaatsing van bewoners bij een ingrijpende renovatie. Door de peildatum van de kwestie registreren kan een gemeente beter toetsen of de inspraakprocedure bij renovaties correct is gevolgd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.