Bijgewerkt: 13 april 2021

De risico's voor de lokale verkeersveiligheid worden aangepakt

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
06-12-2018

Uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030: 'Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op zijn bestemming komen. Na decennia van dalende cijfers, stagneert het aantal verkeersdoden, terwijl het aantal verkeersgewonden al jaren toeneemt. Het verkeer verandert. Het wordt met name in de stad steeds drukker op de fietspaden. Er zijn nieuwe (stillere) voertuigen, zoals de elektrische fiets. Er zit steeds meer techniek in de auto, waar we mee moeten leren omgaan. Er is meer afleiding door social media, en mensen blijven op oudere leeftijd deelnemen aan het verkeer. De veranderende omstandigheden vragen om nieuwe maatregelen. Daarnaast zijn er doelgroepen die om aandacht blijven vragen, zoals jonge onervaren bestuurders en verkeersovertreders Met het huidige beleid slagen we er niet in te zorgen voor een trendbreuk.'

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/IenW - 2017)

drs. Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat


Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mede namens minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

De beide ministers hebben de afgelopen maanden samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de Verkeersveiligheidscoalitie, een nieuwe visie op veilig verkeer ontwikkeld. Die bevat negen aandachtspunten, waaronder veilige infrastructuur, technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer. Vandaag presenteert het kabinet deze gezamenlijke visie in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) (pdf 66 pagina’s). Concrete acties en maatregelen worden opgenomen in landelijke en regionale uitvoeringsplannen.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MinJus - 2017)

Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister van Justitie en Veiligheid


Zo komt er een landelijk actieplan met als doel om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Bestuurders van snor- en bromfietsen kunnen bij rijden onder invloed verplicht op cursus worden gestuurd. Nu nog kan dat alleen als zij ook in het bezit zijn van een autorijbewijs. Ook wordt de kwaliteit van helmen voor motorrijders verbeterd en wordt het gebruik van beschermende kleding gestimuleerd. Er komt extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals bestuurders van scootmobielen. Ook wordt er ingezet op veilig gebruik van zogenoemde rijtaak-ondersteunende systemen, zoals adaptive cruise-control en waarschuwingssystemen voor de dode hoek.

Minister van Nieuwenhuizen: 'Mijn intentie is helder en ambitieus: nul verkeersslachtoffers. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om alle verkeersdeelnemers, met de auto, in het OV of op de fiets, veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Het belang van verkeersveiligheid wordt vaak onderschat. Ik vind het daarom hoopvol dat we nu met zoveel verschillende overheden en partijen de urgentie zien. Er is nieuwe energie, een duidelijke koers en een scherpe ambitie. Het is nu tijd om met elkaar de plannen ook waar te maken.'

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

Verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in Nederland tussen 2001-2017. Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen is in 2017 voor het eerst in drie jaar weer gedaald. In 2017 vielen er 613 verkeersdoden te betreuren, 3 procent minder dan in het jaar ervoor. Ten opzichte van het begin van het nieuwe millennium is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen bijna gehalveerd. Toch is het aantal verkeersdoden in 2017 nog altijd 8 procent hoger dan in de jaren 2013 en 2014


Naast het landelijk actieplan, stellen ook de regio’s de komende maanden concrete plannen en maatregelen op. Twee-derde van de verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen en ook op N-wegen gebeuren relatief veel ongelukken. Bij de aanpak van verkeersveiligheid trekt het kabinet niet alleen op met de verschillende overheden, maar ook met maatschappelijke partijen. Zo heeft de ANWB eerder al ruim 30 partners weten te verenigen in het Manifest Verkeersveiligheid. Ook deze partijen hebben meegedacht over de ambities en doelen van het SPV. In 2017 waren er 613 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2016, toen 629 mensen in het verkeer omkwamen. Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017 wordt geschat op 20.800. In 2016 waren dat er 21.400.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.