Bijgewerkt: 13 juli 2024

De samenwerking tussen RTV-Amstelveen en NH Media is onvoldoende

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-12-2019

Het College van B en W van Amstelveen is teleurgesteld over de voortgang die RTVA heeft geboekt in de gesprekken met NH Media om tot een vergaande samenwerking te komen. 'We moeten helaas constateren dat de gesprekken niet het beoogde resultaat hebben opgeleverd', zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media.

Vergaande samenwerking. Zoals RTVA en ook de gemeenteraad eind 2018 hebben geconstateerd is een vergaande samenwerking tussen RTVA en de regionale omroep van Noord-Holland vereist om de lokale omroep in Amstelveen nog enige toekomst te bieden. Naast de kwaliteitsimpuls op journalistiek gebied is een meer professionele organisatie nodig met adequate technische faciliteiten en een goede begeleiding van personeel en stagiaires. Door de activiteiten van RTVA en NH Media te bundelen wordt beoogd om samen een geheel vernieuwde omroeporganisatie in Amstelveen neer te zetten. 'Alle partijen zijn het erover eens dat dit voor de lokale omroep in Amstelveen van levensbelang is' – aldus Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november 2019


Geen overeenkomst. Ondanks de inspanningen en de faciliterende rol van de gemeente daarbij hebben de gesprekken, die sinds begin van dit jaar worden gevoerd, niet het gewenste resultaat opgeleverd. De gemeente heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarin de samenwerking is verkend en de basis is gelegd voor verdere uitwerking daarvan. Helaas is gebleken dat dit niet heeft geleid tot een getekende samenwerkingsovereenkomst. Ook de plannen voor samenwerking op het gebied van techniek, huisvesting en financiën zijn nog niet uitgewerkt. 'Teleurstellend, want we zijn hier al heel lang mee bezig en er is hard aan gewerkt', zegt Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat probeert de vragen van Tamara Tamalov camera journaliste van RTVA beantwoorden over Schiphol op 2 september 2019 in wijkcentrum Villa Randwijck


Vervolgstappen. Het College van B en W bereidt in december 2019 een voorstel voor aan de gemeenteraad. Dit moet de raad in staat stellen om een advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media en een besluit te nemen over de heroverweging van de huidige bekostiging van RTVA.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.