Bijgewerkt: 19 april 2024

De schenking van het beeld 'Torso' van Armando wordt onderzocht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-08-2019

Het college van B en W van Amstelveen gaat de consequenties in beeld brengen van het voornemen tot schenking van het beeld 'Torso' van kunstenaar Armando. De Armando Stichting wordt hier per brief over geïnformeerd. Begin augustus ontving het college van B en W een brief van de Armando Stichting, dat zij ‘Torso’ wil schenken ter gelegenheid van de 90de geboortedag van Armando op 18 september 2019.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur


Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur, heeft de mogelijke schenking inmiddels in het college van B en W besproken: 'Wij danken de stichting hartelijk voor de schenking, maar voordat wij ingaan op het aanbod willen wij eerst de mogelijke consequenties in beeld brengen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mogelijke kosten voor transport, plaatsing, verzekering en onderhoud. Ook wil het college inhoudelijk advies van de Amstelveense Adviesraad Cultuur over het beeld. Wat we niet willen is een hapsnapbeleid. Dit geldt niet alleen voor dit beeld, het gaat om alle schenkingen die impact hebben op de openbare ruimte.'

Foto Amstelveen
(Foto Armando Stichting - 2019)

Armando: Torso - 2007, 109x93x76 cm, collectie Armando Stichting


Armando, geboren als Herman Dirk van Dodeweerd (Amsterdam, 18 september 1929 – Potsdam, 1 juli 2018), was een kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker. Armando was zijn officiële naam; zijn geboortenaam, het pseudoniem zoals hij het noemde, bestond voor hem niet meer. Vanaf 1979 woonde hij ruim 25 jaar afwisselend in Amstelveen en Berlijn, waar hij tot 1989 in het oude atelier van beeldhouwer Arno Breker kunstenaar die onder de nationaalsocialisme werkte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.