Bijgewerkt: 18 mei 2024

De situatie bij het Ziekenhuis Amstelland november 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-11-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de financiële situatie bij Ziekenhuis Amstelland:

Geachte raadsleden,

Op 25 april 2016 heb ik u geïnformeerd over de situatie bij Ziekenhuis Amstelland. In deze brief gaf ik aan, dat de gemeente geen formele bevoegdheid heeft inzake het ziekenhuis, maar dat het voor onze inwoners van belang is, dat er goede medische voorzieningen in de nabijheid zijn. Dit standpunt is ongewijzigd. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media voorzie ik u hierbij van de laatste stand van zaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


In de nieuwsberichten staat, dat uit de jaarrekening 2015 blijkt, dat de accountant van het ziekenhuis waarschuwt voor 'onzekerheid omtrent de continuïteit'. Het ziekenhuis laat in hun persbericht ook weten, dat de financiële situatie op dit moment niet sterk is. Zij verwachten ook over 2016 een negatief resultaat. Volgens Ad Huijsmans, interim-bestuurder van Ziekenhuis Amstelland, moeten de ingezette maatregelen leiden tot een gezonde financiële positie binnen nu en drie jaar, zodat Ziekenhuis Amstelland zijn doelstellingen kan waarmaken. Het volledige persbericht is als bijlage (pdf 2 pagina’s) toegevoegd.

Op 1 november 2016 hebben wij gesproken met Ad Huijsmans en heeft hij ons geïnformeerd over de situatie. Naast de financiële stand van zaken, kijkt het ziekenhuis al langere tijd naar hun positie in de regio. Mede gezien concurrentie van grote academische ziekenhuizen en private klinieken in de omgeving. Ondanks, dat de gemeente geen formele en financiële bevoegdheid heeft inzake het ziekenhuis behoort het wel tot de mogelijkheden om eventueel te faciliteren in de randvoorwaardelijke sfeer, ter versterking van de positie van het ziekenhuis.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.