Bijgewerkt: 25 juni 2022

De solidariteit om de AM Groep te behouden is ver te zoeken...

Nieuws -> Informatief

Bron: AM-Groep
15-12-2014

De solidariteit ontbreekt in Haarlemmermeer en Amstelland, om met de AM Groep naar alternatieven te gaan zoeken! Volgens wethouder Ap Reinders van de gemeente Haarlemmermeer past de organisatie niet meer in de nieuw regels die vanaf komend jaar gaan gelden. AM Groep doet precies, wat het kabinet beoogt: het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Daarnaast biedt AM Groep al jaren diensten aan een bredere doelgroep dan alleen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

WWB, Wajong en anderen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. AM Groep is een van de best presterende SW bedrijven van Nederland op sociaal en financieel gebied en loopt al ver vooruit op de bedoeling van de participatiewet doordat 60% van de werknemers al gedetacheerd, of in dienst is bij de reguliere werkgevers in hun nabije woonomgeving. In de begroting van 2014 was een verlies begroot echter door ondernemingsraad kan nu al zeggen dat 2014 met winst wordt afgesloten.

Waarom het wiel opnieuw uitvinden, terwijl de opgebouwde kennis en de infrastructuur van AM Groep prima gebruikt zou kunnen worden in de nieuwe wetgeving van de Participatiewet. Het plaatsen van medewerkers bij reguliere werkgevers is iets wat AM Groep al jaren doet. De wethouders van de vijf gemeenten, die in het bestuur van AM Groep zitting hebben, willen er desondanks niet mee doorgaan. Men denkt, dat het financieel niet haalbaar is, doch deze gedachte berust volgens de ondernemingsraad op een groot misverstand. De rijkssubsidie wordt inderdaad jaarlijks minder en de loonkosten blijven gelijk. Deze situatie veranderd niet als AM Groep ontmanteld wordt. Daarnaast zijn de kosten van ontmantelen zeer hoog.

Volgens wethouder Ap Reinders behouden Wsw werknemers hun baan. Slechts alleen in 2015! Voor 2016 is dit allerminst zeker, men zal wel doorbetaald moeten worden, maar de werkplek en de leidinggevende kunnen gaan veranderen. Dit kan veel onzekerheid met zich mee voor deze kwetsbare doelgroep. De gemeenten benoemen, dat zij met zorgvuldigheid AM Groep in 2 jaar willen afbouwen, helaas zijn er op dit moment al situaties, waarin gebleken is dat de zorgvuldigheid voor de Wsw  medewerkers hier en daar te kort schiet.

Alternatieven onvoldoende onderzocht! De vijf gemeenten, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder – Amstel zijn van mening, dat er geen andere mogelijkheid is dan AM Groep te sluiten omdat het Rijk de financiering vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening aan het terug draaien is. Mogelijke alternatieven zijn; volgens de ondernemingsraad de tijd nemen om uit te zoeken hoe AM Groep getransformeerd kan worden, al dan niet in gezamenlijkheid met andere uitvoeringsorganisaties. De ondernemingsraad dringt aan om geen overhaaste beslissingen te nemen, gezien de goede bedrijfsresultaten en het eigen vermogen van AM Groep is er de tijd om een toekomstbestendige uitvoeringsstructuur te ontwikkelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.