Bijgewerkt: 12 juni 2024

De sportgeneeskunde is erkend als specialisme

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-04-2014

Minister Edith Schippers (VWS) erkent de sportgeneeskunde officieel als specialisme. Dit heeft zij op 8 april 2014 laten weten aan de Tweede Kamer, artsenfederatie KNMG en de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG).

‘Sportartsen onderscheiden zich van anderen door hun grote expertise en specifieke kennis van het effect van sporten en bewegen op de gezondheid. De erkenning is daarom ook van grote toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken en iedereen die sport of beweegt’, aldus minister Schippers.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Edith Schippers, (VVD) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Wet BIG

Door de erkenning krijgt de sportgeneeskundige een volwaardige plaats binnen de gezondheidszorg. Het besluit van minister Schippers betekent, dat het specialisme sportgeneeskunde en de bijbehorende opleidingseisen wettelijk worden erkend en de titel sportarts wettelijk wordt beschermd op grond van de Wet BIG. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten, of cliënten te beschermen tegen ondeskundig, of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd.

De inspectie houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden. Daarnaast controleert de inspectie de naleving van artikel 40 uit de Wet BIG. Daarin staat onder andere, dat een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen.

Verzoek KNMG en CGS

Minister Schippers neemt dit besluit op verzoek van het College Geneeskundig Specialismen(CGS) van artsenfederatie KNMG.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.