Bijgewerkt: 4 maart 2024

De spreekrecht bij de raadscommissies wordt verruimd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-02-2012

Er zijn verschillende manieren, waarop burgers, bedrijven en instellingen zaken die in Amstelveen spelen onder de aandacht kunnen brengen van de raad. Eén van die mogelijkheden is om in te spreken bij een raadscommissie. Tot op heden kon dat alleen over onderwerpen die op de agenda van de commissie stonden. Vanaf maart 2012 wordt dat verruimd en kan ook worden ingesproken over niet-geagendeerde onderwerpen.

Iedere commissievergadering begint voortaan met een half uur spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt ongeveer vijf minuten de tijd om zijn onderwerp toe te lichten. De commissieleden luisteren naar de spreker en kunnen aanvullende vragen stellen. Om te bepalen, wat zij met de informatie gaan doen, hebben de commissieleden wat tijd nodig. Daarom wordt het onderwerp verder niet inhoudelijk behandeld en bediscussieerd tijdens de vergadering.

commissie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een inspreker vertelt haar verhaal tijdens vergadering van de raadcommissie Burgers en Samenleving op 25 januari 2012


Burgers, bedrijven en instellingen die willen inspreken over onderwerpen die wel op de agenda van de commissie staan, komen - net als nu het geval is - aan de beurt, wanneer het agendapunt door de commissie wordt behandeld. Zij vertellen hun verhaal en beantwoorden eventuele vragen van de commissie. Zij doen vervolgens niet mee in de discussie van de commissie, maar mogen daar na afloop wel kort op reageren.

Alle inspraakreacties worden, als deze op papier zijn gezet, als bijlage bij het verslag van de vergadering opgenomen. Sprekers moeten zich uiterlijk 24 uur vóór de vergadering aanmelden bij de griffie. Dat kan via e-mail op raadsgriffie@amstelveen.nl of telefonisch op (020) 540 49 11.

Daarbij moet worden aangegeven om welk onderwerp het gaat en bij welke commissie men wil inspreken. In Amstelveen zijn er drie raadscommissies waar dat kan: Ruimte, Wonen en Natuur (RWN), Burgers en Samenleving (B en S) en Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Onderwerpen kunnen slechts in één commissie aan de orde worden gesteld.

Er zijn ook onderwerpen die niet aan de orde gesteld kunnen worden. Het gaat dan om onderwerpen waartegen een bezwaar of beroepsprocedure mogelijk is, een besluit waar nog een inspraak- of participatietraject voor loopt, privébelangen, zaken waar de gemeente niet over gaat of waarover de raad recent een besluit over heeft genomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.