Bijgewerkt: 3 december 2023

De stand van zaken bij het Afval Energie Bedrijf

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amsterdam
23-07-2019

'Iedereen heeft  kunnen lezen dat er het nodige aan de hand is bij Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Het bedrijf heeft problemen met achterstallig onderhoud en veiligheid. Daarom zijn 4 van de 6 productielijnen tijdelijk stilgelegd. De financiële positie was al wankel en hierdoor is AEB in directe financiële problemen gekomen.' – meldt de gemeente Amsterdam in een nieuwsbericht.

Afval Energie Bedrijf Amsterdam staat door achterstallig onderhoud sinds begin vorig jaar onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst. Dit bedrijf ziet namens de Provincie toe op de veiligheid in en om de fabriek. Sindsdien is het bedrijf aan het werk met een set maatregelen om de veiligheid in de fabriek op orde te krijgen. Het AEB is hierin onvoldoende geslaagd. Hierdoor had zij geen grip op de veiligheid in de fabriek. Om de veiligheid van de medewerkers weer te kunnen garanderen, draait de fabriek nu op een derde van de gebruikelijke capaciteit.Crisisteam. De gemeente heeft daarom direct een crisisteam ingesteld dat zich bezighoudt met de huidige situatie. Het crisisteam werkt plannen uit om het ophalen en de verwerking van Amsterdams huishoudelijk afval en de warmtelevering van 35.000 huishoudens in Amsterdam op korte én lange termijn te garanderen, in alle mogelijke scenario’s. De gemeente laat ook een extern onderzoek uitvoeren naar de oorzaken en achtergronden van de ontstane situatie bij AEB.

Financiële steun. Daarnaast is er de afgelopen tijd intensief overleg gevoerd met AEB en alle samenwerkingspartners zoals banken waar het AEB leningen heeft lopen. Het college, in haar rol als aandeelhouder, en de banken hebben samen 16 miljoen steun aan AEB toegezegd voor de korte termijn, waarvan de gemeente voor 6 miljoen garant staat. De banken steunen het  AEB met 10 miljoen krediet.

Prioriteit bij garantie publieke diensten. AEB is een grote werkgever en de gemeente begrijpt dat er zorgen zijn bij de 400 werknemers. De prioriteit ligt bij de noodzakelijke maatregelen om de publieke diensten te garanderen. We zetten alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat Amsterdammers hier zo min mogelijk last van ondervinden; dat afval op tijd wordt opgehaald en wordt verwerkt en dat de warmtelevering gewoon doorgaat.

De gemeente Amstelveen laat haar restafval verwerken bij het AEB. 'Het is voor ons belangrijk dat de verwerking van het Amstelveens restafval gecontinueerd blijft. Mede dankzij de steun van collega’s uit de afvalverwerkingsbranche kan het huishoudelijk afval worden verwerkt. Het scheiden van afval door de nascheidingsinstallatie van AEB blijft doorgang vinden.' – schreef Floor Gordon (D66) de Amstelveense wethouder Afvalbeleid op 16 juli 2019 in een brief aan de gemeenteraadsleden.

Het Afval Energie Bedrijf is een deelneming van de gemeente Amsterdam, waarbij de gemeente 100 procent eigenaar is. AEB is een zelfstandig bedrijf. Als aandeelhouder heeft de gemeente invloed op zaken als strategie, grote investeringen en de benoeming van bestuurders en commissarissen, maar heeft ze geen sturende rol op de dagelijkse bedrijfsvoering zoals onderhoud. De gemeente Amsterdam is ook klant van AEB. AEB verwerkt het Amsterdamse afval en verzorgt de warmtelevering aan Westpoort Warmte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.