Bijgewerkt: 28 juni 2022

De stand van zaken jeugdhulp in corona-tijd in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-04-2020

Burgemeester Tjapko Poppens informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de situatie rondom de jeugdhulp in corona-tijd:

'Geachte raad,

Hierbij informeren wij u over de huidige stand van zaken rondom jeugdhulp in corona-tijd. Alle door ons gecontracteerde instellingen volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat het personeel zo veel mogelijk thuiswerkt en op alternatieve wijze hulp biedt, bijvoorbeeld telefonisch, via Skype enz. Dit geldt ook voor de organisaties die preventieve hulp bieden en ook voor team jeugdhulp, team jeugdbegeleiding en het sociaal team van onze eigen organisatie. Deze teams houden vinger aan de pols door gezinnen regelmatig te bellen en zij onderhouden ook contacten met de scholen, schoolmaatschappelijk werk en met jeugdhulporganisaties. Bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie volgen zij de reguliere procedure.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Hoewel de meeste instellingen voor dagbehandeling zijn gesloten, zijn sommige instellingen deels geopend om de meest kwetsbare kinderen met veiligheidsrisico's op te vangen. Daarnaast kunnen kinderen in onveilige situaties worden opgevangen op de noodvoorziening van de kinderopvang. Over de noodopvang hebben wij u via een collegebrief op 26 maart en op 7 april 2020 geïnformeerd.

De jeugdhulporganisaties doen er alles aan om, binnen de mogelijkheden van de maatregelen, zo goed mogelijk hulp te bieden, maar geven ook aan dat de huidige inzet minder effectief is dan bij direct contact. Er bestaat risico op terugval omdat de behandeling  nu niet volgens plan verloopt.

Jeugdbescherming heeft een speciaal crisisteam opgericht. De gezinsmanagers hebben veelvuldig op afstand contact met hun gezinnen. Bij acute veiligheidsrisico's worden huisbezoeken afgelegd. Tegen de verwachting in blijft het aantal meldingen bij Veilig Thuis constant. Het wijkt niet af van de cijfers van voor de crisis. Ook bij het sociaal team zijn er geen signalen dat er sprake is van meer onveiligheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugdzorg


Ten aanzien van regionaal gecontracteerde instellingen: het regionaal ondersteuningsteam staat in nauw contact met deze instellingen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en bevraagt hen o.a. over de laatste stand van zaken. Wij ontvangen daarvan dagelijks een up­ date. Over het algemeen is het beeld rustig. Wel is duidelijk dat er weinig nieuwe instroom is. Er zijn met name weinig verwijzingen van huisartsen. Een lage instroom kan leiden tot bedrijfsrisico's voor de instellingen. Wij volgen in deze de afspraken tussen de VNG en het Rijk. Dit betekent o.a. dat de extra kosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed, en dat ook betaald wordt als er minder hulp, of hulp op andere wijze is uitgevoerd.

Het accent van de jeugdhulp ligt nu vooral op de meest kwetsbaren die met veiligheidsrisico's te maken hebben. Wij werken er, samen met de instellingen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, hard aan om kwetsbare gezinnen goed in beeld te hebben en te houden.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.