Bijgewerkt: 28 juni 2022

De stand van zaken op het Westwijkplein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-07-2014

Geachte leden van de Raad,

We willen u informeren over de stand van zaken rondom wijkcentrum Westend en de uitbreiding van winkelcentrum Westwijk. De koopovereenkomst Westwijkplein is nu ook door Delta Lloyd getekend onder voorbehoud van goedkeuring door de tenderboard van Delta Lloyd. Deze goedkeuring moet voor 1 september 2014 plaatsvinden. Uitvoering van werkzaamheden aan het Westwijkplein en Westend starten niet eerder dan het moment van goedkeuring door de tenderboard.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Buurtbewoners van het Westwijkplein krijgen uitleg van de verbouwing van het winkelcentrum tijdens de informatiedag op 11 september 2013 in wijkcentrum Westend


Om plaats te maken voor de nieuwbouw van het winkelcentrum zal een deel van het wijkcentrum Westend worden gesloopt. Vervolgens wordt het overige gedeelte verbouwd en geschikt gemaakt voor toekomstig gebruik. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken zullen de gebruikers van Westend verhuizen naar twee tijdelijke locaties. Deze locaties moeten door de gemeente geschikt worden gemaakt voor het beoogde gebruik. Na oplevering van de tijdelijke locaties verhuist het wijkcentrum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het verbouwde Westwijkplein, zoals dat de architecten van Buro van der Goes hebben getekend


Bij de gebruikers van het wijkcentrum is wat onduidelijkheid over een verhuisdatum naar het tijdelijke onderkomen. Eerder is met hen besproken, dat indien de tenderboard van Delta Lloyd voor 1 juli 2014 definitief akkoord zou gaan, die verhuizing in de herfstvakantie zou kunnen plaatsvinden. Nu we 1 juli passeren, kan nog niet worden gestart met het geschikt maken van de tijdelijke locatie en gaat ook die verhuisdatum schuiven. Er is immers tijd nodig om de tijdelijke locatie geschikt te maken.

Als het plan doorgaat, dan komt er tijdelijke huisvesting; alleen de ingangsdatum staat nog niet vast. Dit betekent, dat het momenteel tevens nog niet eenduidig aan te geven is, wanneer gebruikers van het wijkcentrum kunnen verhuizen. Om onrust te voorkomen, wilden wij het Wijkplatform, AanZ en de Bewonerscommissie over de stand van zaken informeren en in overleg treden met gebruikers over een mogelijk nieuwe verhuisdatum. In dit overleg zullen we tevens melden, dat er de tijdelijke locaties beschikbaar zijn indien het plan doorgaat, maar dat verhuizing in de herfstvakantie geen optie is.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. RJ.T. Schurink, de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.