Bijgewerkt: 25 juli 2024

De starterslening wordt per 15 november tijdelijk stopgezet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-11-2012

Vanaf 15 november 2012 kan er bij de Gemeente Amstelveen geen Starterslening voor een koopwoning worden aangevraagd. Reden hiervoor is, dat de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) vanaf die dag geen nieuwe aanvragen in behandeling kan nemen.

Per 1 januari 2013 zijn er nieuwe fiscale regels te verwachten. Zo zal elke lening minstens vanaf jaar één annuïtair moeten worden afgelost. Terwijl nu over de Starterslening de eerste drie jaar geen rente en aflossing hoeft te worden betaald.

westwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Nieuwbouw woningen in Westwijk


In het regeerakkoord staat weliswaar:’De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.” Maar het is nog onduidelijk wat de exacte uitwerking van de nieuwe maatregelen zal zijn.

SVN hoopt uiteraard, dat in het nieuwe belastingplan een uitzondering gemaakt wordt voor de Starterslening, wat betreft het eerder aflossen. Maar vanuit Den Haag is daar nu nog geen duidelijkheid over. De stemming over het belastingplan wordt verwacht op 13,14 en 15 november 2012.

SVN kan vanwege het nieuwe belastingregime alleen nog Startersleningen behandelen die voor 15 november 2012 worden aangevraagd. Die kunnen nog voor 1 januari 2013 in behandeling worden genomen. Starters kunnen op www.svn.nl de actuele ontwikkelingen volgen. Zodra er meer duidelijkheid is over de voortzetting van de Starterslening, zal ook de gemeente Amstelveen meer informatie verstrekken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.