Bijgewerkt: 26 juni 2022

De sterfte neemt opnieuw toe in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS/Rijksoverheid/RIVM/JHU
10-10-2020

In week 40 (28 september tot en met 4 oktober 2020) overleden naar schatting 3.000 mensen. Dit zijn er ruim 200 meer dan verwacht voor deze week. In week 39 overleden ook al iets meer mensen dan gemiddeld (2 865). De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Er overleden vooral meer mensen van 80 jaar of ouder. Op basis van de schatting lijkt de toename iets sterker te zijn in de overige bevolking dan onder mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen.

Sterfte vanaf week 39 hoger dan verwacht. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden 10 duizend mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Overledenen in Nederland per week in 2020


Voor week 40 zijn vanuit de GGD’s 66 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM, en 76 voor week 39 (stand 6 oktober). Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Verbetering schattingsmethode verwachte sterfte. De schattingsmethode voor de verwachte sterfte is verbeterd. Het verwachte aantal overledenen volgens de methode die tot 2 oktober gebruikt werd, leunde zwaar op de waarneming van de sterfte in week 3 tot en met 10 van 2020. Voor de sterfte in de eerste golf van de corona-epidemie was dat een goede methode, maar voor het bepalen van de oversterfte over een langere periode is dat niet robuust genoeg. Daarom gebruikt het CBS vanaf nu een langjarig gemiddelde als basis voor het verwachte aantal overledenen. Daarbij wordt ook aangegeven binnen welke marges de sterfte in een week gewoonlijk ligt, geschat op basis van de spreiding in eerdere jaren.

Meer details volgende week vrijdag. De cijfers over week 40 zijn een schatting op basis van 85 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 16 oktober 2020 publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 40. De cijfers zijn dan completer.

Foto Amstelveen
(Bron Johns Hopkins University - 2020)

Corona besmettingen wereldwijd op het dashbord van de Johns Hopkins University op 10 oktober 2020


Volgens de gegevens van de Johns Hopkins University (JHU) waren op 10 oktober 2020 167.348 coronabesmettingen in Nederland 6.601 overledenen en 4.709 mensen waren hersteld van de ziekte. Positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland waren 54. Door het aantal positief geteste mensen bij te houden krijgen we een duidelijk beeld van hoe snel het virus zich verspreidt voordat het de intensive care bereikt. Aantal positief geteste mensen: 579. Dit getal laat zien van hoeveel mensen op 6 oktober 2020 gemeld is dat ze positief getest zijn en COVID-19 hebben. In Amstelveen waren er 29 positief geteste mensen. Rioolwatermeting in Amstelveen. Gemiddeld aantal virusdeeltjes in een milliliter rioolwater van Amstelveen waren 1.820 op 6 oktober 2020. Voor deze berekening wordt uitgegaan van het totaal aantal gemeten virusdeeltjes in één week, gedeeld door het aantal metingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.