Bijgewerkt: 20 juni 2024

De sterftecijfers in verpleeg- en verzorgingshuizen moeten in perspectief

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO/CBS
16-04-2020

De sterfte valt de afgelopen weken hoger uit dan gemiddeld voor deze periode. Dit geldt met name voor de sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra. Hier was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, terwijl de sterfte van mensen in particuliere huishoudens 1,5 keer hoger was. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De schattingen zijn gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 14 in combinatie met door het CBS verzamelde gegevens over bewoners van institutionele huishoudens. In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 797 mensen per week in institutionele huishoudens. In week 14 overleden naar schatting 1.485 bewoners van institutionele huishoudens. Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld  2.336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3.552 in week 14.

De sterfte van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is in de week van 30 maart tot 5 april 2020 bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste 10 weken van 2020. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. ANBO vindt het belangrijk om deze cijfers in het juiste perspectief te plaatsen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 797 mensen per week in institutionele huishoudens. In week 14 overleden naar schatting 1.485 bewoners van institutionele huishoudens. Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2.336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3.552 in week 14


Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: 'Het is verschrikkelijk dat er door het coronavirus veel bewoners van verpleeghuizen overlijden. Maar ik wil de cijfers graag in perspectief plaatsen. In verpleeghuizen wonen veel oude, kwetsbare mensen dichtbij elkaar. Zij hebben onderling ook veel contact; als een grote familie. Er is dan ook een hoger risico dat ze besmet raken met het coronavirus. Daarom hebben verpleeghuizen hun protocollen direct aangescherpt, zoals ze dat ook doen bij griep en het Norovirus. Het aantal bezoekers per bewoner werd direct beperkt, net als de bezoektijden. Daarna zijn de verpleeghuizen zelfs dicht gegaan voor bezoek van familie en naasten. Maar ondanks dat is het onmogelijk om dit virus buiten alle verpleeghuizen te houden.'

Zware omstandigheden. Liane den Haan benadrukt dat de verpleeghuismedewerkers onder heel zware omstandigheden werken. 'Er is een groot tekort aan beschermende middelen, er is gebrek aan personeel, hoog ziekteverzuim. Ook emotioneel is het zwaar voor zorgpersoneel in het verpleeghuis. Denk aan de bewoners met dementie die niet begrijpen waarom hun familie voor het raam staat om even contact te hebben. Ook de druk vanuit families, die verdrietig zijn dat ze niet naar binnen mogen, is erg zwaar voor het personeel.'

Compliment voor zorgmedewerkers. 'De afgelopen dagen kwam er al kritiek op verpleeghuizen omdat bekend werd dat er in verpleeghuizen meer mensen overlijden dan normaal. Ik vind dat niet terecht en roep daarom op om zorgmedewerkers te complimenten, in plaats van kritiek te leveren.'

Institutionele huishoudens? Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven. Vanaf 2014 worden de personen in institutionele huishoudens in drie categorieën gepresenteerd, te weten: Verzorgings- en verpleeghuis, overige zorginstelling en overig soort instelling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.