Bijgewerkt: 3 december 2022

De strafmaat van de ernstige verkeersdelicten wordt verhoogd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-07-2017

Minister Blok van Veiligheid en Justitie bereidt wetgeving voor om de maximale strafmaat te verhogen voor een aantal ernstige verkeersdelicten. Dat schrijft hij op 20 juli 2017 aan de Tweede Kamer (Beleidsreactie onderzoek Straftoemeting ernstige verkeersdelicten pdf 7 pagina’s). Het gaat om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval, rijden zonder (geldig) rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen. Ook zal in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven worden aan het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994, zodat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft. Tot slot wil hij mogelijk maken, dat de politie meer opsporingsbevoegdheden krijgt in situaties, waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig ongeval met letsel, of erger tot gevolg.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister van Veiligheid en Justitie


De minister baseert zich bij deze wijzigingen op de resultaten van een onderzoek (Ernstige verkeersdelicten pdf 452 pagina’s) van de universiteit van Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Minister Blok vindt het een waardevol onderzoek, omdat het een goed beeld geeft van straffen bij ernstige verkeersdelicten. Met de maatregelen die Blok neemt, komt hij tegemoet aan de verbeterpunten die de onderzoekers zien.

Naast deze verbeterpunten is een belangrijke constatering van de onderzoekers, dat het niveau van bestraffing over het algemeen adequaat is. Ook blijkt, dat conform de bedoeling van de wetgever, dat naarmate de ernst van de verkeersfout en de ernst van het letsel toenemen, ook de duur en zwaarte van de straf toeneemt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.