Bijgewerkt: 21 september 2021

De tijdelijke wet coronamaatregelen is met drie maanden verlengd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
26-05-2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetsvoorstellen voor de quarantaineplicht en de coronatoegangsbewijzen. Daarmee gaan de wetten begin juni 2021 in. Ook de tijdelijke wet coronamaatregelen is met drie maanden verlengd. 

Minister De Jonge: 'Met verplichte quarantaine voor reizigers stoppen we de verspreiding af van virusvarianten die reizigers meenemen uit zeer hoog risicogebieden. Met de wet coronatoegangsbewijzen maken we het voor culturele instellingen, horeca en festivals mogelijk om zo snel mogelijk terug te keren naar ‘het oude normaal’. Dat is een belangrijke stap voor cultuurmakers, ondernemers, en festivalgangers. Waar we al zo lang naar snakken komt nu sneller dichterbij.'

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman /VWS - 2018)

Hugo de Jonge (CDA) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president


Wetsvoorstel testbewijzen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor het inzetten van coronatoegangsbewijzen.. De tijdelijke inzet van toegangsbewijzen maakt het mogelijk om in bepaalde sectoren maatregelen sneller te versoepelen dan volgens de epidemiologische situatie mogelijk zou zijn. 

De coronatoegangsbewijzen worden vanaf stap 3 in het openingsplan tijdelijk ingezet om het maximum aantal toegestane bezoekers te vergroten. Het gaat dan om publiek bij professionele sportwedstrijden, exploitatie van culturele instellingen zoals theaters en bioscopen en horeca voor uiteten. Ook voor de toegang tot geplaceerde evenementen zullen toegangsbewijzen worden ingezet. Vanaf stap 4 in het openingsplan wordt het mogelijk met toegangsbewijzen de anderhalvemeter norm los te laten.

Stichting Open Nederland werkt op dit moment aan het uitbreiden van testcapaciteit door heel Nederland. Bezoekers kunnen zich kosteloos laten testen en gebruikmaken van de CoronaCheck app. Op termijn kunnen ook een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel ingezet worden als coronatoegangsbewijs. Daarvoor is aparte instemming van de Tweede Kamer nodig.

Wetsvoorstel quarantaineplicht. Ook het wetsvoorstel quarantaineplicht is door de Eerste Kamer aangenomen. De quarantaineplicht is één van de maatregelen die het kabinet neemt om het risico op verspreiding van het virus en de komst van nieuwe virusmutaties tegen te gaan. Met de quarantaineplicht moeten reizigers uit aangewezen zeer hoog risicogebieden verplicht 10 dagen in quarantaine. Na vijf dagen mogen mensen zich, als zij geen klachten hebben die kunnen duiden op een coronabesmetting, laten testen. Als deze test negatief is, kan de quarantaine beëindigd worden. Als mensen geen negatieve test kunnen afleggen duurt de quarantaine, als men geen klachten heeft, maximaal tien dagen.

Reizigers moeten als zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan. Overtreding van de quarantaineplicht kan leiden tot een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom die wordt opgelegd door de burgemeester, afhankelijk van de situatie.

Tijdelijke wet coronamaatregelen. De tijdelijke wet coronamaatregelen is met drie maanden verlengd tot 1 september 2021. Voor de zomer zal een aangepaste tijdelijke wet ter behandeling aan het parlement worden aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.