Bijgewerkt: 9 december 2022

De toekomst van Schiphol en de regio

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen, CROS, Schiphol Group, Provincie NH
18-05-2007

Met het vrijgeven van de startnotitie ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ is de eerste stap gezet in de procedure voor de milieueffectrapportage voor Schiphol.

Luchthaven Schiphol moet zich als knooppunt van wereldwijde bestemmingen kunnen blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd moet hinder worden teruggedrongen en fors worden geïnvesteerd in verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Schiphol toren in pastel kleurenDe gemeentebesturen van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn geven in hun reactie aan dat Schiphol alleen kan groeien als ook de hinder wordt beperkt. Dit is een reactie op de startnotitie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) en de gemeenten willen, dat Schiphol maatregelen neemt. Als dat niet voldoende is, moeten er compenserende voorzieningen, bijvoorbeeld speel- of groenvoorzieningen, in de omgeving komen- meldt de Gemeente Amstelveen in haar persbericht.

De gemeentebesturen vinden, dat niet automatisch gekozen moet worden voor groei van het aantal vluchten. Eerst moet duidelijk zijn wat nu precies nodig is om een mainportfunctie te kunnen vervullen. Ook moet het milieueffectrapport op een aantal onderdelen worden uitgebreid, zodat precies duidelijk wordt hoeveel extra hinder op welke plek voorzien wordt bij de verschillende varianten.

De gemeenten willen stevige afspraken maken over hinderbeperkende en compenserende maatregelen. Deze moeten onder andere betrekking hebben op het baangebruik van de Aalsmeerbaan (18L-36R) en Buitenveldertbaan (09-27), want van de deze banen vertrekkende en landende vliegtuigen geven de meeste overlast voor de bewoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Alderstafel

Het zogenaamde Alderstafel is in december 2006 ingesteld onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Hans Alders, met het doel “ontwikkelingen voor de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving gezamenlijk uit te werken. Alle deelnemers hebben de gelegenheid hun inzichten en opvattingen hierover in te brengen..

De Alderstafel bestaat uit de provincie Noord Holland en de gemeenten: Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uitgeest, verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) .

Ze werken samen met het Rijk, Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM en vertegenwoordigers van bewonersplatforms via de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) aan oplossingen voor deze vraagstukken.

Externe links: Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio (pdf), Startnotitie m.e.r. Schiphol aangeboden aan het Rijk (pdf)


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.