Bijgewerkt: 21 maart 2023

De toerisme in de Amsterdam regio is een miljarden industrie

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
06-05-2013

Het bedrag, dat internationale toeristen van 2010 tot en met 2012 in de regio rond Amsterdam jaarlijks hebben besteed is € 1,1 miljard. Dat werd vandaag bekend gemaakt in het Teylers Museum Haarlem, waar bestuurders van gemeenten en ondernemers in het toerisme bijeen waren voor het vierjarige vervolgproject ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ 2013-2016.

Met ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ worden toeristen die naar Amsterdam komen gestimuleerd om ook de regio te bezoeken. Dit moet leiden tot een toename en een betere spreiding van het toerisme, en tot versterking van de economie. Tijdens de bijeenkomst werd het ‘Bezoekersonderzoek Metropoolregio Amsterdam 2012’ gepresenteerd.

Daaruit blijkt, dat de totale omvang van de bezoekersbestedingen in de metropoolregio (exclusief Amsterdam) 3,9 miljard bedragen. Daarvan wordt dus 28% door het buitenlandse bezoek gegenereerd. Deze buitenlandse bezoekers oriënteren zich vaak pas in Amsterdam op een bezoek aan de regio, 56% beslist binnen 24 uur van tevoren.

Een ander toeristisch product, dat tijdens de bijeenkomst werd gepresenteerd, is de 24 uurs kaart voor het OV in Amsterdam en de regio. Toeristen kunnen vanaf 1 juni deze kaart gebruiken voor zowel GVB, Connexxion als EBS. Voor € 13,50 kan de toerist 24 uur lang in zowel Amsterdam als in de regio reizen. Voor veel bezoekers aan Amsterdam zal het gebied hierdoor vergroot worden en kan men op één kaart doorreizen naar onder meer Volendam, de Zaanse Schans, of het Cobramuseum in Amstelveen.

reiskaart Amstelveen
(Foto Stadsregio Amsterdam - 2013)

Vertegenwoordigers vervoerbedrijven Connexxion, GVB en EBS overhandigen de OV 24-uurskaart aan bestuurders wethouder Jan Willem Groot (gemeente Amstelveen) (Stadsregio Amsterdam), wethouder Carolien Gehrels (gemeente Amsterdam) en Jan van Run (Provincie Noord-Holland)


Bij dit gezamenlijke vervoersticket ontvangen de toeristen direct een handige OV-routekaart met alle bezienswaardigheden in Amsterdam en haar directe omgeving. Het OV speelt voor de internationale bezoekers een essentiële rol binnen de regio. 62% van hen is afhankelijk van het openbare vervoer, wanneer zij tussen de verschillende regioplaatsen willen reizen. Ook dit bleek uit het bezoekersonderzoek.

Bestuurders van gemeenten en ondernemers in het toerisme hebben verder de activiteiten voor de komende vier jaar besproken. Doelen zijn het realiseren van 3% jaarlijkse groei van het aantal overnachtingen in de metropoolregio Amsterdam en spreiding van bezoekers over de regio. De betrokkenheid van toeristische ondernemers en lokale en regionale promotieorganisaties zal nog verder worden vergroot. Portefeuillehouder EZ van de Stadsregio, Jan Willem Groot (CDA): ‘In 2017 zal één miljoen internationale bezoekers aan Amsterdam ook de regio moeten bezoeken.’ In 2012 waren dat er 800.000.

Toerisme is een belangrijke groeimarkt voor de metropoolregio Amsterdam. Dankzij het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ trekken steeds meer toeristen vanuit Amsterdam ook de regio in. De afgelopen jaren heeft deze aanpak tot positieve resultaten geleid. Het percentage internationale bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt is van 18% in 2008 gestegen naar 23% in 2011. Aan ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ nemen drieëntwintig gemeenten deel, evenals de Stadsregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, Gewest Gooi- en Vechtstreek en de Kamer van Koophandel Amsterdam.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.