Bijgewerkt: 25 juni 2022

De toespraak van president Donald Trump tijdens het World Economic Forum

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/YouTube/Wikipedia
27-01-2018

Het World Economic Forum (WEF) is een Zwitserse stichting zonder winstoogmerk, vaak het Davos Forum123 genoemd met haar hoofdkantoor in Genève. Het forum staat bekend om zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland, waar bedrijfsleiders, politici van over de hele wereld, intellectuelen en journalisten samenkomen om de meest urgente kwesties ter wereld te bespreken, waaronder gezondheid en milieu. Het forum organiseert ook de 'Annual New Champions Meeting' in China en verschillende regionale bijeenkomsten die het hele jaar door worden gehouden. Het werd in 1971 opgericht door Klaus M. Schwab, hoogleraar economie in Zwitserland. Parallel aan de vergaderingen publiceert het Forum een aantal economische verslagen en betrekt het zijn leden bij diverse sectorspecifieke initiatieven.

De bijeenkomst brengt ongeveer 2.500 top business leiders, internationale politieke leiders, economen, beroemdheden en journalisten samen voor maximaal vier dagen om de meest urgente kwesties te bespreken, waarmee de wereld geconfronteerd wordt. De organisatie belegt ook zo' n zes tot acht regionale bijeenkomsten per jaar op locaties in Afrika, Oost-Azië en Latijns-Amerika en organiseert twee extra jaarlijkse bijeenkomsten in China, India en de Verenigde Arabische Emiraten. Naast vergaderingen brengt de stichting een reeks onderzoeksrapporten uit en betrekt zij haar leden bij branche specifieke initiatieven.

President Donald Trump sprak tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, op 26 januari 2018. Donald John Trump (geboren op 14 juni 1946) is de 45ste en huidige president van de Verenigde Staten, die sinds 20 januari 2017 in functie is. Voordat hij in de politiek kwam, was hij een zakenman en televisiepersoonlijkheid:

'Het is een voorrecht om hier op dit forum aanwezig te zijn, een zakelijke en wetenschappelijke diplomatie en mensen uit wereldzaken die vele, vele jaren bijeen zijn gekomen om te bespreken hoe we welvaart en vrede kunnen bevorderen. Ik ben hier om de belangen van het Amerikaanse volk te vertegenwoordigen en de vriendschap en het partnerschap van Amerika te bevestigen bij het opbouwen van een betere wereld.

Zoals alle naties die op dit grote forum vertegenwoordigd zijn, hoopt Amerika op een toekomst die iedereen kan floreren en elk kind kan opgroeien zonder geweld, armoede en angst. In het afgelopen jaar hebben we buitengewone stappen gezet in de Verenigde Staten. We zijn bezig vergeten gemeenschappen op te heffen, nieuwe mogelijkheden te creëren en alle Amerikanen te helpen hun weg naar de Amerikaanse droom te vinden. De droom van een geweldige baan, een veilig thuis en een beter leven voor hun kinderen

Na jaren van stagnatie maken de nachten weer een sterke economische groei door. De aandelenmarkt is het ene record na het andere aan het groeien en heeft sinds mijn verkiezing meer dan $ 7 triljoen aan nieuwe rijkdom toegevoegd. Het consumentenvertrouwen, het ondernemersvertrouwen en het vertrouwen van de industrie zijn de hoogste in vele decennia.

Sinds mijn verkiezing hebben we 2,4 miljoen banen gecreëerd en dat aantal stijgt zeer, zeer substantieel. Het optimisme van kleine bedrijven is ongekend hoog. Nieuwe werkloosheidsclaims zijn bijna de laagste die we in bijna een halve eeuw hebben gezien. De Afrikaans-Amerikaanse werkloosheid bereikte het laagste percentage ooit in de Verenigde Staten en dat geldt ook voor de werkloosheid onder Latijns-Amerikanen.

De wereld is getuige van de opleving van een sterk en welvarend Amerika. Ik ben hier om een eenvoudige boodschap af te geven. Er is nog nooit een betere tijd geweest om te werven, te bouwen, te investeren en te groeien in de Verenigde Staten. Amerika staat open voor zaken en we zijn weer concurrerend. De Amerikaanse economie is veruit de grootste ter wereld en we hebben net de belangrijkste belastingverlagingen en hervormingen in de Amerikaanse geschiedenis doorgevoerd. We hebben massaal de belastingen verlaagd voor de middenklasse, en kleine bedrijven om werkende gezinnen meer van hun hard verdiende geld te laten behouden.

We hebben onze vennootschapsbelasting verlaagd van 35 procent tot 21 procent. Als gevolg daarvan hebben miljoenen werknemers belastingverlagingen van hun werkgevers ontvangen in bedragen tot 3.000 dollar. Door de belastingverlaging zal het gemiddelde Amerikaanse gezinsinkomen naar verwachting met meer dan $ 4.000 stijgen. Het grootste bedrijf ter wereld, appel, kondigde aan dat het van plan is om 245 miljard dollar aan buitenlandse winsten naar Amerika te brengen. Hun totale investering in de Amerikaanse economie zal de komende vijf jaar meer dan 350 miljard dollar bedragen. Dit is het perfecte moment om uw bedrijf, uw banen en uw investeringen naar de Verenigde Staten te brengen.

Dit is met name het geval, omdat we de meest uitgebreide vermindering van de regelgeving ooit hebben bedacht, zoals de regelgeving stealth tax (is een belasting die op zodanige wijze wordt geheven, dat deze grotendeels onopgemerkt blijft, of niet als een belasting wordt erkend red.). Net als vele andere landen in de Verenigde Staten hebben we, geloof me, ongekozen bureaucraten, overal in de Verenigde Staten en hebben we onze burgers verpletterende en anti-zaken- en antiwerknemersverordeningen opgelegd zonder stem, zonder wetgevingsdebat en zonder echte verantwoordingsplicht. In Amerika zijn die dagen voorbij. Ik heb beloofd twee onnodige verordeningen voor alle nieuwe verordeningen te schrappen. We zijn erin geslaagd onze hoogste verwachtingen te overtreffen. In plaats van twee in plaats van twee voor één, hebben we 22 lastige regels voor alle nieuwe regel geschrapt. We stellen onze bedrijven en werknemers vrij, zodat ze kunnen gedijen en bloeien als nooit tevoren. We creëren een omgeving die kapitaal aantrekt, investeringen uitnodigt en productie beloont. Amerika is de plek om zaken te doen, dus kom naar Amerika, waar je kunt innoveren, creëren en bouwen.

Ik geloof in Amerika. Als president van de Verenigde Staten zal ik Amerika altijd voorop stellen, net zoals de leiders van andere landen ook hun land op de eerste plaats moeten stellen. Maar Amerika betekent eerst niet Amerika alleen. Wanneer de Verenigde Staten groeien, groeit ook de wereld. Amerikaanse welvaart heeft overal ter wereld talloze banen gecreëerd en de drang naar uitmuntendheid, creativiteit en innovatie in de VS heeft geleid tot belangrijke ontdekkingen die mensen overal helpen om een welvarender en veel gezonder leven te leiden.Aangezien de Verenigde Staten binnenlandse hervormingen nastreven om banen en groei te creëren, werken we ook aan de hervorming van het internationale handelsstelsel, zodat het een breed gedeelde welvaart bevordert en beloningen biedt aan degenen die bidden -- spel volgens de regels. We kunnen geen vrije en open handel hebben als sommige landen het systeem misbruiken ten koste van andere. Wij steunen vrijhandel, maar die moet eerlijk zijn en wederkerig, want oneerlijke handel ondermijnt ons uiteindelijk allemaal. De Verenigde Staten zullen de ogen niet langer sluiten voor oneerlijke economische praktijken, waaronder massale diefstal van intellectuele eigendom, industriële subsidies en door de staat geleide economische planning.

Deze en andere roofzuchtige praktijken verstoren de wereldmarkten en schaden niet alleen bedrijven en werknemers in de VS. Maar over de hele wereld. Net zoals wij van de leiders van andere landen verwachten, dat zij hun belangen beschermen, zal ik als president van de Verenigde Staten altijd de belangen van ons land, onze bedrijven en onze werknemers beschermen. We zullen onze handelswetten handhaven en de integriteit van ons handelssysteem herstellen. Alleen door aan te dringen op eerlijke en wederzijdse handel kunnen we een systeem creëren, dat niet alleen werkt voor de VS, maar voor alle landen.

Zoals ik al zei, zijn de Verenigde Staten bereid om met alle landen te onderhandelen over voor beide partijen voordelige bilaterale handelsovereenkomsten. Hierbij zullen ook de landen van het TPP worden betrokken, die zeer belangrijk zijn. We hebben al overeenkomsten met een aantal van hen. We zouden overwegen om met de rest individueel of misschien als groep te onderhandelen, als dat in het belang van iedereen is. Mijn regering onderneemt ook snel actie op andere manieren om het Amerikaanse vertrouwen en de onafhankelijkheid van de Amerikanen te herstellen. We heffen zelfopgelegde beperkingen op de energieproductie op om onze burgers en bedrijven betaalbare macht te verschaffen en de energiezekerheid voor onze vriend in de hele wereld te bevorderen. Geen enkel land mag gegijzeld worden door één enkele energieleverancier. Amerika rinkelt terug en nu is het tijd om te investeren in de toekomst van Amerika.

We hebben de belastingen drastisch verlaagd, waardoor Amerika concurrerend is geworden. We elimineren lastige regelgeving in een recordtempo. We hervormen de bureaucratie om haar slank, slagvaardig en verantwoordelijk te maken en we zorgen ervoor dat onze wetten eerlijk worden gehandhaafd. We hebben de beste hogescholen en universiteiten ter wereld en we hebben de beste arbeiders ter wereld. Energie is een overvloedig en betaalbaar aanbod. Er is nooit een betere tijd geweest om zaken te doen in Amerika. We doen ook historische investeringen in het Amerikaanse leger, omdat we zonder veiligheid geen welvaart kunnen hebben. Om de wereld veiliger te maken tegen malafide regimes, terrorisme en revisionistische machten, vragen we onze vriendin en bondgenoten om te investeren in hun eigen verdediging en hun financiële verplichtingen na te komen. Onze gemeenschappelijke veiligheid vereist dat iedereen zijn of haar bijdrage levert.

Mijn regering is er trots op, dat zij in de veiligheidsraad van de verenigde naties en overal ter wereld historische inspanningen heeft geleverd om alle beschaafde naties te verenigen in onze campagne van maximale druk om het Koreaanse schiereiland te ontwaken. We blijven onze partners oproepen om de Iraanse steun voor terroristen te confronteren en de weg van Iran naar een kernwapen te blokkeren. We werken ook samen met bondgenoten en partners om terroristische organisaties zoals ISIS en andere terroristische organisaties te vernietigen. De nachten leiden een zeer brede coalitie om terroristen de controle over hun grondgebied en bevolking te ontzeggen, hun financiering af te snijden en hun boze ideologie in diskrediet te brengen. Ik ben verheugd over de steun die de coalitie om ISIS te verslaan heeft gegeven aan bijna 100 procent van het grondgebied dat ooit door deze moordenaars in Irak en Syrië werd ingenomen. Er is nog steeds meer strijd en werk aan de winkel. En om onze winsten te consolideren. Wij willen ervoor zorgen dat Afghanistan nooit meer een veilige haven wordt voor terroristen die massamoorden willen plegen onder onze burgerbevolking.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2018)

Mr. Donald John Trump president van de Verenigde Staten tijdens zijn toespraak in Davos op 26 januari 2018


Ik wil de hier vandaag vertegenwoordigde naties bedanken die zich hebben aangesloten bij deze cruciale inspanningen. U verzekert niet alleen uw eigen burgers, maar redt ook levens en herstelt de hoop voor miljoenen en miljoenen mensen. Als het gaat om terrorisme zullen we al het nodige doen om onze natie te beschermen. Wij zullen onze burgers en onze grenzen verdedigen. We zorgen ook voor ons immigratiesysteem als het gaat om zowel nationale als economische veiligheid. Amerika is een grensverleggende economie, maar ons immigratiesysteem zit in het verleden vast. We moeten ons huidige systeem van uitgebreide gezinsketenmigratie vervangen door een op verdienste gebaseerd toelatingssysteem, dat de nieuwkomers selecteert op basis van hun vermogen om bij te dragen aan onze economie, zichzelf financieel te onderhouden en ons land te versterken. Bij de wederopbouw van Amerika zetten we ons ook volledig in voor de ontwikkeling van onze medewerkers. We halen mensen van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid omdat we weten dat het allerbeste programma ter bestrijding van armoede een zeer eenvoudige en zeer mooie loonstrook is. Om succesvol te zijn is het niet genoeg om in onze economie te investeren.

We moeten investeren in onze mensen. Als mensen vergeten worden, wordt de wereld gebroken. Alleen door te luisteren naar en te reageren op de stemmen van de vergeten mensen kunnen we een mooie toekomst creëren die door iedereen wordt gedeeld. De grootheid van de natie is meer dan de som der productie en de grootheid van een natie is de som der burgers, de waarden, trots, liefde, toewijding en karakter van de mensen die dat volk thuis noemen.

Van mijn eerste internationale G-7-top tot en met de g20, de Algemene Vergadering van de Verenigde Staten, APEC, de wereldhandelsvereniging en vandaag op het economische wereldforum is mijn administratie niet alleen aanwezig geweest, maar heeft ze onze boodschap dat we allemaal sterker zijn als vrije, soevereine naties samenwerken in de richting van gezamenlijke doelen en samenwerken naar gedeelde dromen. In deze ruimte worden de dromen gedeeld. In deze zaal zijn enkele van de opmerkelijke burgers van over de hele wereld vertegenwoordigd. U bent nationale leiders, zakelijke titanen, industriereuzen en veel van de slimste denkers op vele gebieden. Ieder van jullie heeft de kracht om harten te veranderen, transformeren levens en geven vorm aan het lot van je land. Met deze macht komt echter een verplichting, een plicht van loyaliteit aan de mensen, werknemers, klanten, die u gemaakt wie je bent. Laten we samen een oplossing vinden door gebruik te maken van onze macht, onze middelen en onze stem, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze mensen, om hun lasten op te heffen, hun hoop te wekken en hun dromen kracht bij te zetten. Om hun gezinnen, hun gemeenschappen, hun geschiedenis en hun toekomst te beschermen. Dat is wat we in Amerika doen en de resultaten zijn overduidelijk. Dat is de reden waarom nieuwe bedrijven en investeringen overstromen. Daarom is ons werkloosheidscijfer het laagste in zo vele decennia. De toekomst van Amerika is dan ook positiever.

Vandaag nodig ik u allen uit om deel uit te maken van deze ongelooflijke toekomst die we samen opbouwen. Bedankt aan onze gastheren, dank aan de leiders en vernieuwers in het publiek, maar vooral aan alle hardwerkende mannen en vrouwen die elke dag hun plicht doen, waardoor dit een betere wereld voor iedereen is. Laten we samen onze liefde en onze dankbaarheid overbrengen om ze te maken, omdat ze onze landen echt laten draaien. Ze maken onze landen groot. Dank u en god zegen u allen. Hartelijk dank.' -eindigde president Donald J. Trump zijn toespraak in Davos. (Errors may occur in the text as a result of any incorrect transcription of the speech / er kunnen in de tekst fouten voorkomen door het eventuele niet correcte transcriptie van de toespraak)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.