Bijgewerkt: 25 juli 2024

De tweede nationaliteit van geboren Nederlanders wordt geschrapt

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
16-11-2012

De tweede nationaliteit van mensen die ook als Nederlander zijn geboren, komt in de toekomst niet meer in de bevolkingsadministratie. En als een tweede nationaliteit al is geregistreerd, kunnen geboren Nederlanders dat laten schrappen.

Na naturalisatie tot Nederlander blijft de andere nationaliteit wel geregistreerd staan. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Plasterk Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Dr. Ronald Plasterk (PvdA) is op 5 november 2012 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte-Asscher


Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van mensen die een dubbele nationaliteit hebben, maar die daarmee in het dagelijks leven niet steeds geconfronteerd willen worden. Het stoppen met registreren betekent niet het verlies van een vreemde nationaliteit. Die wordt namelijk bepaald door de buitenlandse wetgeving.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het voorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het is de bedoeling het voorstel daarna in te dienen als wijziging op een wetsvoorstel, dat nu al bij de Tweede Kamer ligt over de nieuwe basisregistratie personen. De tekst van het wijzigingsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden op dat moment openbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.