Bijgewerkt: 5 juni 2023

De uitbreiding van het warmtenet in Amstelveen-Noord is complex

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-10-2022

Nieuwe huizen worden aardgasvrij aangelegd. Voor bestaande woningen is het veel ingewikkelder om van het gas af te gaan. De gemeente Amstelveen wilde nog dit jaar een overeenkomst sluiten met energieleverancier Eneco om in Amstelveen-Noord hun warmtenet uit te breiden om daar extra huizen op aan te kunnen sluiten. Eneco heeft aangegeven de onderhandelingen hierover te willen pauzeren.

In 2020 bleek uit technisch onderzoek dat voor een aantal buurten in Amstelveen-Noord uitbreiding van het bestaande warmtenet de meest aantrekkelijk optie was voor het aardgasvrij maken van de bestaande woningen in de periode tot 2030. Belangrijke voorwaarde hiervan was dat huiseigenaren een aantrekkelijk financieel aanbod zouden krijgen voor de aansluiting hierop en dat uitbreiding voor de warmtenet eigenaar rendabel zou zijn.

Uitstel onderhandelingen. Sinds 2021 werkt Eneco met woningstichting Eigen Haard en de gemeente aan voorbereidingen van een mogelijke overeenkomst die uitbreiding van het warmtenet van Eneco mogelijk moet maken. Eneco heeft nu kenbaar gemaakt de onderhandelingen te willen opschorten. Dat komt onder meer doordat uitbreiding veel duurder blijkt dan verwacht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid

Door de specifieke kenmerken van het warmtenet in Amstelveen zijn extra investeringen nodig in back-ups om ook bij storingen van de hoofdwarmtebron 24/7 warmte te kunnen leveren, ook als het koud is. De geraamde aansluitkosten op het warmtenet voor inwoners vallen daardoor hoger uit dan bij vergelijkbare projecten elders in Nederland. Bovendien denkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat na over geheel of gedeeltelijk publiek eigenaarschap van warmtenetten.

Eneco geeft aan dat het investeren in een warmtenet niet rendabel is zonder meerderheidsbelang. Ook werkt het ministerie aan een regeling om bij te dragen aan de realisatie van warmtenetten. Tot slot blijkt het lastig om goed in te schatten hoeveel bewoners bereid zijn om over te stappen op een duurzame warmtevoorziening als het nodig is om hun CV ketel te vervangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het warmtestation van Amstelveen ligt aan de Meester Guillaume (Willem) van Prinstererlaan en treedt in werking bij storingen, of onderhoud van het bestaande stadsverwarmingsnet

Focus op ambities. Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'Het opschorten van de gesprekken over uitbreiding van het warmtenet in Amstelveen Noord is een tegenvaller. De Warmtewet kent géén verplichting voor eigenaren van bestaande woningen om aan te sluiten op het warmtenet. Juist daarom is het belangrijk dat inwoners een financieel aantrekkelijk aanbod kunnen krijgen.'

Naast aansluitkosten op een warmtenet, zijn er voor het gebruik ervan ook investeringen in het huis nodig. De gemeente volgt de discussie over een publiek of privaat warmtenet nauwlettend. Gordon: 'Ook lobbyen we om de extra investeringen voor de back-up voorzieningen geen onderdeel te laten zijn bij het berekenen van aansluitkosten voor inwoners door een hogere bijdrage van het Rijk te vragen.' Ondertussen zet de gemeente vol in op het verduurzamen van woningen en bedrijven via isolatie en duurzame opwek van elektra. En vervolgt gesprekken met het waterschap over het benutten van restwater na rioolwaterzuivering voor een warmtenet. Lees ook: Voortgang voorbereiding concessie onderhandelingen duurzame warmte Amstelveen Noord (pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.