Bijgewerkt: 29 juni 2022

De voorlopige voorziening is ingetrokken in zaak Paulusbunker

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-07-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen van de gemeenteraad van Amstelveen ivm de stand van zaken Paulusbunker:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 31 mei 2016 heeft het College van B en W op advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit besloten de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg 117A aan te wijzen als gemeentelijk monument. Enkele omwonenden van de bunker zijn het niet eens met de aanwijzing als gemeentelijk monument en hebben daarom een voorlopige voorziening (kort geding in het bestuursrecht) aangevraagd bij Rechtbank Amsterdam om de aanwijzing te schorsen. Federatief Joods Nederland heeft aan de rechtbank verzocht om ook als partij te mogen deelnemen in deze. Vandaag (22 juli 2016 red.) heeft de zitting bij de rechtbank over de voorlopige voorziening plaatsgevonden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed


De rechtbank heeft geprobeerd een tijdelijke oplossing te vinden, omdat verzoekers inmiddels ook een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend en er eerst op dit bezwaarschrift zal moeten worden beslist. Namens de gemeente heb ik op de zitting toegezegd, dat er niet met de renovatiewerkzaamheden aan de bunker zal worden begonnen, totdat er op het bezwaarschrift is beslist, tenzij blijkt, dat er bij de bunker gevaarlijke situaties ontstaan door de slechte staat, waarin deze verkeert. Hierop hebben verzoekers hun verzoek om een voorlopige voorziening ingetrokken. De aanwijzing van de bunker als gemeentelijk monument blijft daardoor in stand.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De schuilkelder de zogenoemde Paulusbunker aan de Wolfert van Borsselenweg in juli 2016


Ook heeft één van de omwonenden van de bunker drie wob-verzoeken ingediend om nadere informatie over de bunker in te winnen. De web-verzoeken en de beantwoording daarvan treft u bijgaand (pdf 20 pagina’s 7,86 MB) aan.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder VastgoedAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.