Bijgewerkt: 5 juni 2023

De voormalige landbouwschool van Amstelveen wordt gemeentelijk monument

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-10-2022

De gemeente Amstelveen draagt de voormalige landbouwschool en bijbehorende directeurswoning aan de Keizer Karelweg voor als gemeentelijk monument vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.

De gemeente Amstelveen kan panden en objecten die een belangrijk deel uitmaken van de lokale historie aanwijzen als gemeentelijk monument om deze te kunnen behouden en beschermen. De Vereniging Historisch Amstelveen heeft de gemeente verzocht om de voormalige landbouwschool aan te wijzen als gemeentelijk monument, omdat zij het pand duurzaam wil behouden voor de toekomst.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten

'De onafhankelijke Stichting Mooi Noord-Holland oordeelt dat de voormalige Landbouwschool en de directeurswoning monumentwaardig zijn vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Daarom zijn wij van plan om het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wij moeten zuinig omgaan met onze historie. Zeker nu er zoveel woningbouw wordt toegevoegd in onze stad is het behoud van deze historisch waardevolle bouwwerken van groot lokaal belang. Kennis van de Amstelveense ontstaansgeschiedenis zorgt ervoor dat inwoners binding voelen met hun woonplaats' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten.

Landbouwschool. De voormalige landbouwschool met directeurswoning is in 1956 gebouwd naar het ontwerp van gemeentearchitect A.K. Andrea. Hij heeft hierbij nauw samengewerkt met de bekende plantsoenmeester Chris Broerse, onder meer bekend van het Broersepark. Het complex bevindt zich in de wijk Keizer Karelpark. Een wijk die grotendeels in de jaren 1950 is opgebouwd en in grote lijnen nog in tact is. Het complex heeft kenmerken van het naoorlogse traditionalisme, wat herkenbaar is aan bijvoorbeeld de tuitgevel met schoorsteen, de hangende erker en het metselwerk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het hoofdgebouw van de Lagere Landbouwschool 'Amstelland' in 2017. De Landbouwschool sloot haar deuren in 1968. Daarna werd hier met de naam De Schakel een school voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs opgericht, maar tegenwoordig is de school aan de Oostelijk Halfrond 7 in Amstelveen te vinden

Erfgoedcommissie. Stichting Mooi Noord-Holland adviseert om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument, maar het interieur buiten de bescherming te houden vanwege de vele wijzigingen en aantasting van de hoofdstructuur. De Erfgoedcommissie heeft positief geadviseerd op de monumentaliteit van het gebouw en adviseert het college te starten met de aanwijsprocedure.

Zienswijze. De gemeente is eigenaar van de voormalige landbouwschool. De directeurswoning is in particulier bezit. De eigenaren worden geïnformeerd over het voornemen om het een monumentale status te verlenen en kunnen hierop reageren. Hierna volgt een definitief besluit. Eigenaren van gemeentelijke monumenten krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding (restauratie en onderhoud) van het gemeentelijk monument.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.