Bijgewerkt: 7 februari 2023

De vrijstellingen van de leerplicht moeten gemeenten doorlichten

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
03-06-2016

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft alle Nederlandse gemeenten per brief opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische, of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een vorm van onderwijs worden aangeboden. Dekker hoopt, dat daardoor meer kinderen een passend aanbod krijgen. ‘Kinderen met een beperking kunnen vaak meer dan we denken. Het is dus belangrijk, dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders’, aldus Dekker.

Toename. De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet. Dat wetsartikel zorgt ervoor, dat kinderen met een zware lichamelijke, of psychische beperking niet naar school hoeven. De afgelopen vijf jaar was echter een stijging te zien van 60 % (van 3100 in schooljaar 2010/2011 tot ruim 5000 in 2014/2015). Dekker noemt deze toename zorgelijk en laat onderzoek doen. ‘Ik kan mij niet voorstellen, dat deze toename komt, doordat er jaarlijks meer kinderen zijn met een psychische, of fysieke beperking. We moeten dus uitzoeken, waardoor de stijging precies wordt veroorzaakt.’

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Sander Dekker (VVD) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Recht op onderwijs. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek wil Dekker, dat gemeenten nu al goed kijken, of niet te snel naar een vrijstelling wordt gegrepen. ‘Elk kind heeft recht op onderwijs. Voor sommige kinderen kan het een enorme overwinning zijn om hun woordenschat uit te breiden, of om beter om te leren gaan met al de prikkels om zich heen. Onderwijs – in een passende vorm – kan daar echt een positieve bijdrage aan leveren’, zegt Dekker. Overigens is bij een deel van de kinderen overduidelijk, dat zij terecht een vrijstelling hebben gekregen, zoals bij zwaar gehandicapte kinderen die in een zorginstelling zijn opgenomen. Voor die groep hoeven gemeenten geen onderwijsaanbod te doen.

Thuiszitterstop. Dekker zet in op het bieden van passend onderwijs aan elk kind. Naast het doorlichten van de vrijstellingen werkt hij ook aan het terugdringen van het aantal thuiszitters. In het schooljaar 2014/2015 zaten – naast de kinderen met een vrijstelling - een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis. Het doel is, dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Om dit te bereiken maakt Dekker op maandag 13 juni 2016 in Utrecht afspraken met de onderwijskoepels, gemeenten en de ministeries van VWS en V&J op de Thuiszitterstop. Aan de top nemen ook ouders deel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.