Bijgewerkt: 28 november 2022

De wachttijden rond de inburgeringsexamens worden korter

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
04-02-2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringt de wachttijden rond de inburgeringsexamens terug. Die wachttijden zijn sterk opgelopen door een tekort aan examinatoren. De minister schrapt het eindgesprek, dat nieuwkomers nu nog moeten afleggen voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Wel moeten inburgeraars dan kunnen aantonen, dat ze zelf minstens 64 uur ONA-onderwijs hebben gevolgd. Dat schreef Koolmees vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


De minister bekijkt ook, of inburgeraars die al een baan hebben, in de toekomst het ONA-onderdeel van het inburgeringstraject helemaal niet meer hoeven te volgen. Koolmees kondigt in zijn brief van vandaag onorthodoxe maatregelen aan om de wachttijden voor het afleggen en nakijken van examens aan te pakken. Voor het eindgesprek van het ONA-onderdeel, dat door twee examinatoren wordt afgenomen, geldt op dit moment een wachttijd van 15 weken. Dat komt omdat er onvoldoende examinatoren zijn en werving te weinig nieuwe examinatoren oplevert. De wachttijd loopt de komende maanden verder op als er nu niet wordt ingegrepen.

Minister Koolmees: 'We schrappen het eindgesprek voor inburgeraars die aantoonbaar zelf aan de slag zijn geweest met hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Zo verminderen we onnodige en tijdrovende bureaucratie en voorkomen we, dat nieuwkomers in de problemen komen door lange wachttijden. Zo kunnen ze zo snel mogelijk door met een vervolgopleiding of aan de slag op de arbeidsmarkt.'Inburgeraars moeten ook in de toekomst nog steeds het portfolio van het ONA-examen doorwerken en invullen. Dit wordt gecontroleerd en met bijvoorbeeld plagiaatsoftware wordt fraude voorkomen. Het eindgesprek dat nu nog als afsluiting van het onderdeel ONA plaatsvindt, wordt dus geschrapt. Voor inburgeraars die minder dan 64 uur ONA onderwijs denken nodig te hebben, blijft het wel mogelijk om op verzoek het eindgesprek toch te voeren.

De komende tijd gaat Koolmees verdergaande stappen zetten om het stelsel rond de inburgering aan te passen. Hij trekt daarvoor samen op met onder meer het COA en gemeenten. Uitgangspunt is dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen en aan het werk gaan. Het huidige inburgeringexamens bevat zes onderdelen; schrijven, lezen, luisteren, spreken, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Inburgeraars hebben drie jaar de tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen.

Wat is ONA?

ONA is per 1 januari 2015 als nieuw onderdeel van het inburgeringsexamen geïntroduceerd. ONA heeft als doel de inburgeraar in een vroegtijdig stadium te laten kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt en hem of haar stappen te laten zetten die leiden tot het vinden van een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De kennis en vaardigheden die nieuwkomers voor een succesvolle en duurzame arbeidsmarktpositie nodig hebben, zijn in acht thema’s uit te drukken: 1. Beroepenoriëntatie, 2. Je eigenschappen kennen, 3. Realistisch beroepsbeeld, 4. Beroepskansen, 5. Beroepscompetenties verwerven. 6. Netwerk opbouwen. 7. Werk vinden, 8. WerkcultuurAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.