Bijgewerkt: 2 december 2022

De wet Pensioencommunicatie fondsen en verzekeraars is aangenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-05-2015

De Eerste Kamer heeft vanmiddag 19 mei 2015 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. De Tweede Kamer steunde onlangs ook al voltallig het voorstel van Klijnsma. Staatssecretaris Klijnsma: "Ik ben blij met de onverdeelde steun om de pensioencommunicatie verder te verbeteren en vooral te verhelderen voor de mensen. Werknemers en gepensioneerden moeten eenvoudig kunnen zien, hoe het ervoor staat met hun pensioen.’’

De wet zal op 1 juli 2015 in werking treden en moet ervoor zorgen, dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer. Het moet duidelijk zijn, welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid, of overlijden voor het pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer communiceren over onzekerheden.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Jetta Klijnsma (PvdA), staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


De wet beoogt mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Verder bieden de pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken. Met het aannemen van deze wet zijn een reeks belangrijke pensioenmaatregelen uit het regeerakkoord gerealiseerd. Klijnsma kreeg eerder al groen licht voor een fiscale hervorming, een aanpassing van het financieel toetsingskader, voorstellen om de kwaliteit van het bestuur van pensioenfondsen te verbeteren en het interne toezicht te versterken. Het verhelderen van de pensioencommunicatie is de vierde voorgenomen verandering die van kracht wordt. Klijnsma: “Het gaat om verbeteringen die het vertrouwen in het pensioen kunnen herstellen en versterken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.