Bijgewerkt: 1 juli 2022

De woonlasten in Amstelveen zijn lager dan het landelijk gemiddelde

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-03-2021

De Atlas van de Lokale Lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), het onderzoeksinstituut van Rijksuniversiteit Groningen, is deze week uitgekomen. Hierin staan de woonlasten per gemeente. Gemiddeld stijgen in 2021 de woonlasten in Nederland met 5,1%. Amstelveen blijft hier onder met een stijging van 4,45%.

De gemeente Amstelveen weet de koers van een gematigde lastenontwikkeling nog steeds te handhaven, ook al verkeren gemeenten inmiddels financieel in zwaar weer door met name onvoldoende Rijksgelden voor Jeugdzorg. 'Dit laat zien dat de financiële basis van de gemeente goed is. We proberen de gematigde stijging van de lasten vast te houden waar dat kan' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën.

Regio Amstelland-Meerlanden. In vergelijking met de andere Amstelland-Meerlanden gemeenten heeft Amstelveen een relatief lage lastendruk bij een hoog voorzieningenniveau. De woonlasten zijn dit jaar opnieuw het laagst in vergelijking met de buurgemeenten.

raat Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


De woonlasten. De stijging van 4,5% betreft de totale aanslag ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde Amstelveense koopwoning (€ 442.000). Dat de lokale lasten dit jaar meer stijgen dan de inflatie van 2,75% komt door de landelijke kostenstijgingen bij de inzameling en verwerking van afval, waardoor de afvalstoffenheffing in Amstelveen stijgt met 8%. Hiermee hebben alle Nederlandse gemeenten te maken.

De ozb stijgt landelijk gemiddeld met 5%. Veel gemeenten moeten door tekorten de ozb extra verhogen om de begroting sluitend te houden. Amstelveen heeft de ozb alleen met de inflatiecorrectie van 2,75% verhoogd. De rioolheffing stijgt minder dan de inflatie met 2%. Opgeteld betekent dit dat een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning in Amstelveen in totaal € 2,80 euro per maand meer gaat betalen. De Atlas van de Lokale lasten 2021 is hier (pdf 170 pagina’s let op 125 MB!) te vinden. 

Foto Amstelveen
(Bron COELO - 2021)

Belasting- en premieopbrengst naar overheidslaag 2021


Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden over de totale decentrale lasten.
Om een totaalbeeld te krijgen van de lokale lastendruk tellen we de jaarlijkse gemeentelijke, provinciale en waterschapslasten bij elkaar op. Deze totale lasten zijn voor huishoudens met een huurwoning gemiddeld 3,8 procent gestegen (31,69 euro) en voor huishoudens met een koopwoning 3,9 procent (51,26 euro). Huurders betalen nu gemiddeld 873 euro aan gemeente, provincie en waterschap en eigenaar-bewoners 1.361 euro. Huishoudens met een huurwoning betalen het minst in Nijmegen (528 euro), doordat de gemeente ervoor kiest om de gemeentelijke woonlasten zo veel mogelijk op te leggen aan woningeigenaren, en het meest in Pijnacker-Nootdorp (1.213 euro). Zowel de gemeentelijke als de provinciale en waterschapslasten (Delfland) zijn hier relatief hoog. Huishoudens met een koopwoning betalen gemiddeld het minst in Tilburg (1.042 euro) doordat de gemeentelijke woonlasten en waterschapslasten hier laag zijn. De lasten zijn voor huishoudens met een koopwoning het hoogst in Bloemendaal met 2.148 euro. Dit komt door de hoge woz-waarde in de gemeente waardoor zij hoge gemeentelijke woonlasten hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.