Bijgewerkt: 8 december 2022

De zorgzame stad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-01-2008

Een wervingscampagne voor meer vrijwilligers; realiseren van een logeerhuis; binnen drie jaar verbeteren van 560 woningen naar nultredenwoningen; de digitale sociale kaart; starten van Centra voor Jeugd en Gezin; publieke aandacht voor de mantelzorger; uitbreiden van het Loket Maatschappelijke Ondersteuning. Concrete voorbeelden van het Wmo-beleid van Amstelveen: lang, zelfstandig en actief meedoen- staat in een persbericht van de gemeente Amstelveen.

Yeter Tan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Yeter Tan


Wethouder Tan geeft aan: “Amstelveen ligt op koers, het is nu zaak dat mensen ook weten waar het ruime aanbod van voorzieningen te vinden is. Daar kunnen we nog een mooie kwaliteitsslag mee maken. Burgers, participatiegroepen, maatschappelijk middenveld en gemeente zorgen samen dat iedereen kan meedoen in Amstelveen. Daar gaan we voor”.

Om dit te bereiken is een substantiële ophoging van het bestaande budget noodzakelijk. De nota komt aan de orde in de raad van 6 februari 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.