Bijgewerkt: 17 april 2021

Debby de Heus is kandidaat raadsgriffier van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-11-2020

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Amstelveen stelt de raad van harte voor om Debby de Heus in de raadsvergadering van 18 november 2020 aan te wijzen als griffier van de gemeente Amstelveen per 1 februari 2021.

Debby de Heus is een enthousiaste, deskundige en daadkrachtige griffier met een groot hart voor het vak en het lokaal bestuur. Debby de Heus werkt nu als griffier van de gemeente Wijdemeren. Daarvoor was zij plaatsvervangend griffier en interim griffier in de gemeenten Wijdemeren, Druten en Mook en Middelaar. Bovendien kent zij het raadswerk uit eigen ervaring: Debby was ruim zeven jaar GroenLinks raadslid in de gemeente Tiel.

Foto Amstelveen
(Foto Jiri Büller - 2020)

Debby de Heus is de kandidaat raadsgriffier van de gemeente Amstelveen


Debby de Heus voerde als student bestuurskunde in 2008 haar afstudeeronderzoek uit bij BZK. Met een medestudent voerde ze een verkennend kwalitatief onderzoek uit naar jongeren en democratie. Het daaruit voortgekomen rapport presenteerde ze in de Tweede Kamer, als input bij de ontwikkeling van nieuw beleid om democratische vorming onder jongeren te bevorderen.

Op 1 oktober 2020 kwam de functie van griffier vacant in Amstelveen en heeft de werkgeverscommissie de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe griffier ter hand genomen. De selectiecommissie en de adviescommissie hebben meerdere kandidaten gesproken voor zij tot de voordracht van Debby de Heus kwamen. Tot de start van de nieuwe griffier blijft Bert Schouten aan als waarnemend griffier.

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad, sparringpartner van de burgemeester en de gemeentesecretaris en ziet toe op de juiste gang van zaken bij de politiek-bestuurlijke besluitvorming. In Amstelveen stuurt de griffier een team van vier griffiemedewerkers aan. De griffie als geheel adviseert en faciliteert de gemeenteraad inzake de besluitvorming, de inzet van raadsinstrumenten en de raadscommunicatie, verzorgt de tijdige verspreiding van agenda's en vergaderstukken voor de raadscommissies en de gemeenteraad en organiseert en ondersteunt bij bijeenkomsten als schoolbezoeken, werkbezoeken, beeldvormende bijeenkomsten en thema-avonden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.