Bijgewerkt: 3 juli 2022

Detailhandel groeit in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-12-2007

Om het voorzieningenniveau voor Amstelveners te waarborgen, wil de gemeente een x-aantal winkelcentra zeker stellen voor de lange termijn. Zij voorziet groei op korte tot middellange termijn voor Kostverlorenhof, Amsterdamseweg Zuid, van der Hooplaan, Middenhoven en Westwijk. Voor die van Rembrandtweg Noord, Stadshart, Groenhof en Bovenkerk is een minder omvangrijke groei de verwachting. Dit blijkt uit de concept Detailhandelsnota 2008-2012- meldt de gemeente in haar persbericht.

Winkelcentrum westwijk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Winkelcentrum Westwijk


Schaalvergroting

Het kleinschalige winkelaanbod gericht op buurtbewoners in een wijk neemt af. Toch zijn er nog altijd 23 gebieden met winkels. Vooral schaalvergroting werkt afbrokkeling van kleine winkelcentra in de hand. Winkels voor dagelijkse artikelen functioneren goed in Amstelveen. Winkelcentrum Groenhof is hierin koploper.

Het bindt de meeste consumenten. Het Stadshart neemt in op dit terrein een tweede positie in. Berekeningen laten zien dat er wat betreft dagelijkse artikelen nog uitbreidingsruimte voor winkels is. Vooral uitbreiding van het aantal woningen in Westwijk is hier credit aan.

Jan-Willem Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Jan-Willem Groot


De extra ruimte zit vrijwel geheel in Amstelveen Zuid. Verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Groot: “Deze nota zorgt voor een goed fundament voor een gezonde en evenwichtige winkelstructuur. We kunnen hiermee een afweging maken van de goede omvang van winkelcentra en adequaat antwoord geven op uitbreidingsverzoeken. Laat onverlet dat het natuurlijk uiteindelijk de consument is die bepaalt waar hij zijn euro besteedt.”

Inspraak

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen geeft de Detailhandelsnota 2008-2012 vrij voor inspraak. Deze is mogelijk tot 31 januari 2008.

Download: Concept Detailhandelsnota 2008-2012 pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.