Bijgewerkt: 22 september 2021

Detailhandelvereniging verkeert in zwaar weer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
16-02-2006

De Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisatie (VDA) verkeert in het elfde jaar van haar bestaan in zwaar weer. Ongeveer een kwart van de leden dreigt op te stappen. Winkeliersverenigingen van de winkelcentra Westwijk en Groenhof, alsmede een aantal individuele winkeliers van det winkelcentra  Middenhoven en Waardhuizen hebben aangekondigd hun lidmaatschap te willen opzeggen en deden dat al.

In het geval van winkelcentrum Westwijk, dat nog collectief lid is tot eind van dit jaar, zou de aanstaande detailhandelsontwikkeling in aanpalende Nieuw-Oosteinde in Aalsmeer te reden zijn. De VAD wordt verweten onvoldoende de belangen van de Westwijkse winkeliers te behartigen.

Westwijk wil al geruime tijd uitbreiden. Voor winkelcentrum Middenhoven, waarvan de winkeliers individueel lid zijn, geldt ook dat stagnerende uitbreidingsplannen de relatie met de VAD vertroebelen. De winkeliersvereniging Groenhof, die collectief lid is, zou met het opzeggen van het lidmaatschap van de VAD de" lokale overheid onder druk willen zetten voor, ook weer, uitbreidingsplannen van het centrum.

VAD-voorzitter de Raadschelders spreekt desgevraagd zijn verbazing uit over -de voornemens en stelt dat er een grote verantwoordelijk ligt bij de eigenaren van de centra. Bij de VAD zijn -.momenteel zo'n 220 leden aangesloten. Dat is zo'n 55 procent van de Amstelveense detailhandel. In de hoogtijdagen telde de VAD rum 260 leden.


Uitbreidingsplan moet door eigenaar worden ontwikkeld

Voorzitter van de Vereniging Amstelveense Detailhandelorganisaties J. Raadschelders stelt dat de VAD winkelcentra of individuele winkeliers wil ondersteunen bij uitbreidingsplannen, maar dat initiatieven daartoe zullen moeten worden genomen door de verschillende eigenaren van de centra.

„Westwijk bijvoorbeeld. De winkeliersvereniging verwijt ons zaken rond de detailhandelsontwikkeling van 6.500 vierkante meter in het Aalsmeerse Nieuw-Oosteinde waar we part noch deel aan hebben. De gemeente wil meewerken aan uitbreiding van winkelcentrum Westwijk. Het is dus aan de eigenaar om een plan daartoe te ontwikkelen, maar die lijkt geen haast te hebben." Voor de detailhandelsontwikkeling in Aalsmeer zou nog geen Distributie Planologisch Onderzoek zijn verricht, hetgeen wel verplicht is.

„In winkelcentrum Middenhoven lijkt het grote kwartetten begonnen. Ook daar bestaan uitbreidingwensen. Het postkantoor verdwijnt. Albert Heijn zou dat pand er graag bij hebben, maar dan moeten de kapper en sigarettenzaak", die tussen de huidige AH en het postkantoor zijn gelegen, naar de nieuwbouw verhuizen.

AH wil niet naar de nieuwbouw omdat het klachten vreest van omwonenden over overlast." „De situatie op Groenhof is weer anders. Ook daar wil men uitbreiden en wil de gemeente medewerking verlenen. Er wordt gezocht naar kostendragers in de sfeer van wonen en parkeren. Maar als ze ons er niet bij betrekken, kan je ons niet verwijten dat we niets doen.

Uit mailverkeer is ons gebleken dat de winkeliersvereniging overweegt het lidmaatschap op te zeggen om op die manier de gemeente onder druk te zetten." De VAD stelt zich ten doel op te komen voor het algemeen belang van alle winkeliersverenigingen, maar zij wil aangesloten detaillisten, voor zover mogelijk, pok individueel ondersteunen.

door Henk GodthelpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.