Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Dialoog over de Toekomst van de Zorg in het Noorddamcentrum

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-07-2013

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 4 juli 2013 over de Toekomst van de Zorg werd door de medewerkers van de Amstelveense en Aalsmeerse maatschappelijke instellingen gediscussieerd in het Noorddamcentrum in Amstelveen over de veranderingen, de nieuwe aanpak en organisatie van de zorg vanaf 2015.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops, (CU) wethouder opent de bijeenkomst in de grote zaal van het Noorddamcentrum


Wethouders Jacqueline Koops (Amstelveen) en Ad Verburg (Aalsmeer) trapten af. Na een presentatie van Rob Oudkerk, Programmamanager Decentralisaties, over de taken die het Rijk vanaf 2015 delegeert aan gemeenten werden informatie en ideeën uitgewisseld. Beide gemeenten willen het veranderingsproces gezamenlijk met instellingen ingaan.

verburg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ad Verburg (CDA) wethouder tijdens zijn toespraak


Wethouder Jacqueline Koops (CU) Jeugdzorg, Wmo en Werk en Inkomen: “Verschillende zorgtaken van het Rijk komen per 1 januari 2015 bij de gemeenten terecht. Maar we weten nog niet precies, wat dat gaat betekenen. Wat gaan de mensen die zorg nodig hebben ervan van merken? Wat betekent het voor de zorginstellingen? Hoe pakken we het aan? Met minder geld ook nog.

 wmo Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De grote zaal is volledig 'uitverkocht'. Heel veel mensen willen meer weten, hoe de stand van zaken van de zorg is vanaf 2015


Want één ding weten we wel zeker: het moet goedkoper. Sommige voorzieningen zullen daardoor niet meer betaalbaar zijn. Toch moeten we ervoor zorgen, dat de mensen die zorg nodig hebben dat blijven ontvangen. Dat is een omvangrijke klus, die we gezamenlijk met instellingen willen aanpakken”.

Wethouder Ad Verburg (CDA):”We zijn al enige tijd in overleg met vele zorginstellingen en betrokkenen. Zo horen we, hoe er in de praktijk over de bezuinigingen wordt gedacht en hoe organisaties zich voorbereiden op de toekomst. We moeten zorg van goede kwaliteit blijven leveren. Ik ben er van overtuigd, dat we als we de kennis van overheid en alle instellingen bij elkaar brengen we met goede ideeën kunnen komen.

 wmo Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Rob Oudkerk, Programmamanager Decentralisaties begeleidt de middag met zijn levendige presentatie


Ideeën, waardoor we het geld dat beschikbaar is beter kunnen uitgeven. Het kan efficiënter. Ik hoop, dat we samen nieuwe ideeën ontwikkelen en dat we na een tijdje kunnen zeggen, dat er door de bezuinigingen ook nieuwe initiatieven zijn ontstaan, waar we allemaal, jong of oud, beter van zijn geworden, want het gaat wel om mensen.”

wmo Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Rob Oudkerk loopt tussen de mensen, die hun persoonlijke vragen kunnen stellen en hij probeert het beantwoorden


Samen aan de slag

Wethouder Rik Rolleman (PACT Aalsmeer) Jeugdbeleid van Aalsmeer vatte samen: ”We gaan samen aan de slag om, ondanks de bezuinigingen van het Rijk, goede zorg overeind te houden voor de mensen die het nodig hebben”.

wmo Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De aanwezigen hebben nog veel vragen


Nieuwe taken gemeenten

Het Rijk draagt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor jeugd, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen die moeilijk aan het werk komen over aan gemeenten die daar minder geld voor krijgen. Dit betekent, dat zaken op een andere manier georganiseerd moeten gaan worden.

wmo Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Wethouders Rik Rolleman, Ad Verburg en Jacqueline Koops op de bijeenkomst voor maatschappelijke instellingen uit Aalsmeer en Amstelveen met twee deelnemers


Dit heeft gevolgen voor mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben, maar ook voor de maatschappelijke instellingen, bijvoorbeeld voor de wijze, waarop producten en diensten worden ingekocht per 2015. De gemeente geeft een digitale nieuwsbrief over de nieuwe taken uit. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar: 3d-amstelveen@amstelveen.nl, of kijken op www.amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.