Bijgewerkt: 24 juni 2024

Digitaal opkopersregister is een groot succes

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Noord- en Oost-Gelderland
27-03-2012

Apeldoorn - Korpschef Heijsman: 'We doorbreken een cirkel van crimineel gewin en verminderen de administratieve lasten voor de politie.'

Op een bijeenkomst in het Oude Raadhuis in Apeldoorn heeft Stoffel Heijsman, korpschef van de politie Noord- en Oost-Gelderland, dinsdag 27 maart 2012 toelichting gegeven op een unieke applicatie: het digitaal opkopersregister. Gestart als een proef in Apeldoorn, is dit project niet onopgemerkt gebleven in de rest van Nederland. Overheden uit het hele land komen in Apeldoorn kijken. Al twaalf politiekorpsen hebben een proefaccount en testen het systeem voor gebruik in hun eigen omgeving.

Sieraden Amstelveen
(Foto Politie Amsterdam-Amstelland - 2010)

Gestolen sieraden


Korpschef Stoffel Heijsman is trots op dit bijzondere product. “Een politieman ziet een voor hem bekende veelpleger een telefoonwinkel binnenlopen en onderneemt actie. Hij komt met het idee om het officiële, weinig gebruikte papieren opkopersregister te digitaliseren. Dit soort ideeën geven wij graag de ruimte: het digitaal opkopersregister is het resultaat.”

Het opkopersregister vereenvoudigt de registratie van helinggevoelige spullen, zoals mobiele telefoons, sieraden en fietsen. Vroeger moest een winkelier volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een papieren register bijhouden. Dat kan nu allemaal digitaal. De gegevens die de winkelier in het digitaal opkopersregister invoert, worden automatisch vergeleken met de gestolen goederen die bij de politie bekend zijn.

Vervolgens kan de politie samen met het Openbaar Ministerie eenvoudig helers en stelers opsporen, zodat ze vervolgd kunnen worden. Niet alleen de administratieve lasten voor alle partijen verminderen, maar de pakkans van helers is groter en de afzetmarkt voor gestolen goederen kleiner. Belangrijkste: het wordt voor de burger veiliger.

Heijsman: “We doorbreken op deze manier de cirkel van crimineel gewin. Immers: zonder heler, geen steler. Het vergelijken van de papieren registers met onze database was een tijdrovende klus. Ook voor de gemeente was het toezien op de registratie erg arbeidsintensief. Het digitaal opkopersregister draagt bij aan de administratieve lastenverlichting voor de politie èn zorgt dat we meer boeven kunnen vangen.”

De digitale versie van het opkopersregister geeft automatisch aan of bijvoorbeeld een aangekochte dvd-speler of een herkenbare partij koper gestolen is. Het systeem vergelijkt de informatie die de opkoper invoert, wanneer hij iets heeft gekocht, met de informatie van de politie.

Het digitaal opkopersregister sluit ook mooi aan bij het voornemen van de minister van Veiligheid en Justitie om berovingen en overvallen tegen te gaan. Ook woninginbraken hebben op dit moment landelijk de hoogste prioriteit. Verder wordt gekeken hoe het digitaal opkopersregister uitgebreid kan worden naar de zogenaamde niet-unieke goederen, zoals koper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.