Bijgewerkt: 13 juli 2024

Digitaal procederen kan vanaf 2015

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
20-10-2014

Burgers en bedrijven kunnen vanaf 2015 inloggen bij de rechterlijke macht om een procedure te beginnen in verband met een echtscheidingsverzoek, een betalingsconflict of een geschil met de gemeente over een vergunning. Rechtzoekenden kunnen zo ook hun processtukken digitaal indienen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Er is straks ook een eenvoudiger civiele procedure. Verder mag de uitspraak niet te lang op zich laten wachten.

Digitaal procederen bij de civiele rechter en bestuursrechter wordt in de toekomst verplicht voor professionele partijen, zoals B.V’s en NV’s of advocaten en deurwaarders. Maar burgers die zonder advocaat naar de rechter stappen, waaronder zzp-ers , mogen ook papieren stukken indienen. Dit voorkomt problemen als zij niet over de juiste middelen, of vaardigheden beschikken.

Digitalisering van de rechtspraak, die vanaf 2015 stapsgewijs wordt doorgevoerd, heeft als voordeel, dat rechters en griffiers minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie. Papieren dossiers zijn niet meer nodig. Rechtzoekenden krijgen een digitaal dossier ‘Mijn Zaak’ waarmee ze elke stap in het proces kunnen volgen. Via datzelfde systeem wordt de rechtzoekende geïnformeerd over een rechterlijke uitspraak, of beslissing.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2014)

Burgers en bedrijven kunnen vanaf 2015 inloggen bij de rechterlijke macht om een procedure te beginnen in verband met een echtscheidingsverzoek, een betalingsconflict of een geschil met de gemeente over een vergunning


Het civiele proces wordt eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak.  Alle civiele procedures beginnen met een digitale procesinleiding, waarmee vorderingen en verzoeken kunnen worden ingediend. De kern is een mondelinge behandeling, al vrij snel na de start van de basisprocedure. Hierdoor heeft de rechter vroeg contact met partijen en kan hen dan om een toelichting  vragen, getuigen of deskundigen horen en schikkingsmogelijkheden aftasten. Ook geeft hij partijen gelegenheid om de zaak toe te lichten.

Is de zaak ingewikkeld, dan kan de rechter de basisprocedure aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde. Hierdoor heeft hij meer invloed op het verloop van de procedure, kan hij beter inspelen op de behoeften van rechtzoekenden en meer maatwerk leveren. De basisprocedure is bovendien sneller en goedkoper. Partijen krijgen duidelijkheid over termijnen om verweer te voeren en nadere stukken in te dienen. Dat zorgt voor kortere doorlooptijden en een overzichtelijker en meer voorspelbare rechtsgang. In het merendeel van de gevallen volgt binnen zes weken na de mondelinge behandeling een uitspraak.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.