Bijgewerkt: 2 december 2023

Digitale Nieuwjaarsreceptie 2021 van de Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
08-01-2021

De Nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Amstelveen werd dit jaar online gehouden via Zoom. Op donderdag 7 januari 2021 logden zo’n 80 personen in om te luisteren naar de eerste nieuwjaarstoespraak van de onlangs aangestelde voorzitter Rob van den Helder. Na de nieuwjaarstoespraak werd er een gezamenlijke toost uitgebracht op het nieuwe jaar, met de wens dat we snel weer terug kunnen naar normaal en naar fysieke ontmoetingen.

Speciaal voor deze gelegenheid had De Wijnschuur die dag bij alle deelnemers een kistje met een Prosecco, twee glazen en een versnapering bezorgd. Na de toost was de officiële lancering van de OA Verenigingsapp. OA directeur Darshan Sloot en Pim Balkestein van Bundeling, de ontwikkelaar van de app, presenteerden samen de kansen en mogelijkheden. De inhoud van de nieuwjaarstoespraak van Rob van den Helder luidde als volgt:

'Goedemiddag op deze digitale nieuwsjaarreceptie. Namens het gehele bestuur van de Ondernemingsvereniging Amstelveen mag ik u allen van harte welkom heten. Een speciaal welkom aan ons erelid Alphons Böggemann en onze leden van verdienste Fred Bouwman, Esmond Douma en Teus van Veen, burgemeester Tjapko Poppens, gemeentesecretaris Bert Winthorst en wethouder Floor Gordon. Graag vraag ik u nu een moment stilte voor ons onlangs ontvallen lid van verdienste Rob Hamelynck, penningmeester van 1994 tot en met 2001 en lid van het eerste uur en jarenlang ambassadeur van de OA, Cees Huijing van Action in Marketing. 2021: Kijk alleen maar vooruit, want die kant gaan we op.

Algemene Ontwikkelingen. Maar welke kant zouden wij dan op moeten gaan in 2021? Verder vooruitkijkend zou op korte termijn gekeken moeten worden wat voor maatwerk er nog nodig is om specifieke groepen te compenseren zoals startende ondernemers en bepaalde zzp’ers. Ook zou het mooi zijn als in navolging van Duitsland ook in Nederland een apart garantiefonds zou komen voor de evenementenbranche om de evenementensector weer op gang te krijgen.

De grootste frustratie voor veel ondernemers is de ongelijkheid! De eerste lockdown kwam heel hard aan, maar het uitgangspunt en de regels waren wel duidelijk en eenduidig. De ongelijkheid in de tweede lockdown, met alleen sluiting van de Horeca, is niet uit te leggen. We roepen de gemeente en alle belangenorganisaties op om zich er hard voor te maken om deze ongelijkheid op te heffen. Voor alle ondernemers (retail en horeca) dezelfde regels! Het zou mooi zijn als de gemeente Amstelveen (Floor Gordon) het voortouw zou nemen om dit punt, in gezamenlijkheid met de andere gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), in Den Haag op tafel te leggen.

Onze gemeente heeft goed meegedacht in deze crisis. Door de horeca meer buitenruimte te geven voor terrasuitbreiding, door Beleef Amstelveen in te zetten om aankopen bij de lokale ondernemers te promoten en door 15 miljoen te labelen voor noodhulp. In de praktijk is echter gebleken dat het verstrekken van ‘noodhulp’ gekort wordt op de centrale steunmaatregelen en daarom nog niet zo gemakkelijk is. Floor Gordon heeft alvast 1 miljoen euro gereserveerd voor ondernemers.  Veel van de echte probleemgevallen zijn echter niet bekend.

Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente, maar ook de OA en de andere belangenorganisaties. Het is belangrijk dat wij in beeld krijgen welke bedrijven de noodhulp het hardst nodig hebben. Daarna kijken welk bedrag er nodig is en hoe dit bedrag het beste verdeeld kan worden. Naar onze ondernemers luisteren, een gezamenlijke oproep vanuit het georganiseerde bedrijfsleven, de lijst met bedrijven die hulp nodig hebben inzichtelijk maken is een rol die de OA nu meteen wil oppakken! De daad bij het woord voegen!

Foto Amstelveen
(Bron Ondernemersvereniging Amstelveen - 2021)

Rob van den Helder voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen


We kunnen vertrouwen putten uit de inleiding van het rapport economische verkenningen MRA van november 2020. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft ondanks de coronacrisis een onverminderd sterke uitgangspositie. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raken de economie van de regio relatief hard, maar het herstel zal naar verwachting eveneens relatief krachtig zijn.

Maar ondanks deze vooruitzichten moeten wij niet vergeten dat er op dit moment, ondanks de steunmaatregelen en de inzet van ondernemers, al veel medewerkers op straat zijn komen te staan. Vooral Schiphol zal een grote impact hebben op de regio en dus ook op de economie en werkgelegenheid in Amstelveen. Er zijn veel mensen die financiële support en begeleiding nodig zullen hebben om deze moeilijke tijd door te kunnen komen. Laten wij als ondernemers, belangenorganisaties en de gemeente ook hier de komende periode samen in optrekken en kijken waar wij mensen van werk naar werk kunnen helpen.

Ik denk helaas dat wij ons moeten voorbereiden op een langere en zelfs hardere lockdown in de komende weken en hoop dat de regering zich de komende tijd gaat voorbereiden om de economie weer een duidelijk perspectief te geven en ons dit laat weten op 12 januari. Het is noodzakelijk om tot een plan te komen dat ons gaat brengen naar een economie waar ieder bedrijf in elke branche zijn steentje weer kan bijdragen.

2020 gaat de boeken in als het jaar van corona. In veel branches zijn ondernemers geraakt. In sommige branches gaat het voor de wind. Daarom roep ik alle leden op: “Kijk eens om je heen en kijk of het mogelijk is om een ander lid te helpen in deze uitdagende tijden. Meer Voor elkaar!” Kijk alleen maar vooruit, want die kant gaan we op! Ondanks deze grote en belangrijke problematiek zou ik als nieuwe voorzitter ook graag even stil willen staan bij onze mooie vereniging. Wat kunt u het komende jaar van de OA verwachten? Het Jaarplan 2021 is klaar, een jaarplan dat wij energiek en dynamisch gaan gebruiken, want we weten allemaal dat ook 2021 niet een ‘gewoon’ jaar zal zijn. Toch zijn er een paar mooie ontwikkelingen binnen de vereniging in 2021, die ik hierbij graag wil benoemen.

Evenementen/ activiteiten. Wij gaan uiteraard weer voor een aantrekkelijke activiteitenkalender! Kwaliteit voorop, zoals u van ons gewend bent! Het afgelopen jaar was door alle Coronamaatregelen natuurlijk een compleet ander jaar dan u van ons gewend bent. Ook dit jaar starten wij noodgedwongen online, maar zodra het kan zullen wij binnen de maatregelen en mogelijkheden weer fysieke bijeenkomsten organiseren. Wij hebben de ambitie om onze leden optimaal te voorzien van evenementen die passen bij hun behoeften. Daarom starten wij bijvoorbeeld met Intervisie en Strategische Management Tafels voor DGA’s. Kleinschalig van opzet en juist in deze tijd zeer relevant. Daarnaast gaan wij kijken of wij komend jaar weer inspirerende sprekers voor u kunnen vinden en ook vergeten wij natuurlijk de jonge ondernemers niet en komen er weer sessies ‘Afterwork’.

Samenwerking. De OA is er in de eerste plaats natuurlijk voor haar leden, maar heeft in de afgelopen 30 jaar een netwerk opgebouwd dat verder reikt dan de grenzen van de OA. Wij zijn blij met de uitstekende relatie met het gemeentebestuur en de samenwerking met diverse lokale, regionale en landelijke vertegenwoordigers zoals de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), Koninklijke Horeca Amstelland (KHN), VNO NCW West en MKB Amsterdam. Vanuit het Platform Ondernemend Amstelveen (POA) werken wij samen om de belangen en behoeften van alle Amstelveense ondernemers uit te dragen en ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk worden behartigd. In deze tijd belangrijker dan ooit!

Ledenbestand. Ondanks de uitdagende tijd kunnen we concluderen dat het ledenbestand redelijk stabiel is gebleven en dat we nog steeds een mooie mix van leden hebben: 30% ZZP, 60% MKB, 10% corporate, cultuur, onderwijs. Ik wil hierbij de leden van de communicatiecommissie en de innovatie-/ledencommissie van de OA bedanken voor hun inzet. Voor de toekomst van de vereniging  is ledenbehoud en uitbreiding van het aantal leden van groot belang. Ledenbehoud: Ik doe een persoonlijke oproep aan u om aan Darshan, Jelena of aan mij te laten weten waar u als lid de toegevoegde waarde van de OA ziet. Wat u nog mist. Zodat wij scherp blijven op onze bijdrage aan u, de leden van de OA! In het eerste kwartaal zullen wij samen met een aantal leden van onze innovatie/ledencommissie zoveel mogelijk leden een belletje geven om dit soort zaken te inventariseren.

Aanwas van nieuwe leden: Mogen wij ook hierbij een beroep op u doen? Kent u een onderneming die nog geen lid is en interesse heeft in het lidmaatschap, geef dit aan ons door of neem ze eens mee als introducé! Vergeet niet dat u als lid kunt zorgen voor een ‘warme introductie’ van potentiële leden. Verder gaan wij zelf heel gericht potentiële leden benaderen.

Innovatie. Door corona was ‘gedwongen’ innovatie bij veel ondernemers noodzakelijk om omzet te kunnen blijven genereren. Er zijn veel voorbeelden te noemen die ook na Corona zullen blijven bestaan. Ik ben van mening  dat we juist hierin niet moeten verslappen en denk zelfs dat hier juist nu nog meer kansen liggen.

Communicatie. Wij willen bestaande en nieuwe leden nog meer inzicht geven in alles wat wij doen en zullen hierover daarom meer gaan communiceren. Zoals met betrekking tot belangenbehartiging, projecten waar wij in samenwerken, resultaten van onze activiteiten en de werkzaamheden die wij als bureau en bestuur uitvoeren. En door het intensiveren van de communicatie op alle interne en externe media kanalen.

Als nieuwe voorzitter ben ik superblij dat wij vandaag een verenigingsapp kunnen introduceren. Met trots kan ik u hier vandaag mededelen dat vanaf de eerste uitnodiging op 28 december al 150 leden de app hebben gedownload. Met de OA App kun je snel en eenvoudig contact maken én houden met alle leden van de OA, heb je altijd en overal direct toegang tot je OA netwerk en blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en onze activiteiten. Samen met Pim Balkestein van Bundeling zal Darshan de toegevoegde waarde en mogelijkheden straks nader toelichten.

Het bureau. Als laatste een woord van dank aan Darshan en Jelena, die de vereniging het afgelopen jaar zo goed draaiende hebben weten te houden. Zij hebben bewezen in staat te zijn om snel en flexibel te acteren in een nieuwe situatie. Kijk alleen maar vooruit, want die kant gaan we op! Nog even samenvattend 5 focuspunten voor 2021:

De OA zal zich, samen met de andere belangenorganisaties, blijven inzetten op de corona aspecten die een negatieve impact voor ondernemers opleveren. Wij roepen de gemeente op zich op MRA niveau luid en duidelijk te laten horen in Den Haag. De slogan ‘Meer voor elkaar! is ons motto... Wij roepen alle leden op om eens om zich heen te kijken of het mogelijk is om een ander lid te helpen. Wij lanceren vandaag de nieuwe OA Verenigingsapp. Graag horen wij van u waar u als lid de toegevoegde waarde van de OA ziet, wat u mist en wat nog beter kan?

Uiteraard gaan wij weer voor een aantrekkelijke activiteitenkalender in 2021 en.....zo snel als het kan weer fysieke bijeenkomsten. Ik wil afsluiten met mijn persoonlijke wens voor u, Ondernemers van Amstelveen: Kijk alleen maar vooruit, want die kant gaan we op! Wij gaan er Voor en met Elkaar een mooi 2021 van maken. Ik wens namens het bestuur en het bureau, u en uw familie, geluk en gezondheid toe en een fantastisch en in ieder geval een goed of beter zakelijk 2021.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.