Bijgewerkt: 1 juli 2022

Digitale bijeenkomst over de nieuwe skatebaan in Westwijk Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-05-2021

'Beste ondernemers of omwonenden,

In november 2019 hielden drie jonge skaters uit Westwijk een vlammend betoog voor de gemeenteraad over hun wens voor een skatevoorziening in Amstelveen Zuid. Het is Tijn, Ramon en Thomas, die alle drie in Westwijk wonen, gelukt om dit werkelijkheid te maken. De gemeenteraad diende unaniem een motie in (een verzoek aan het college van B en W tot een onderzoek naar de gewenste speelvoorziening) en heeft inmiddels geld ter beschikking gesteld voor de realisatie van een nieuw en kleinschalig skatepark.

Peiling en onderzoek. Wij hebben in april en mei 2020 een online peiling voor een mogelijke skatevoorziening in Amstelveen Zuid gehouden op denkmee.amstelveen.nl. Uit 296 van de 351 reacties kwam de wens hiervoor naar voren. We hebben een aantal mogelijke locaties beoordeeld op ligging, grootte, sociale controle, bereikbaarheid, afstand tot bebouwing, aansluiting met andere sport- en speelvoorzieningen en bodemkwaliteit. Uitgangspunten hierbij waren dat er geen andere toekomstige ontwikkelingen mogelijk voorzien zijn, er geen kabels en leidingen in de ondergrond liggen en de grond in eigendom is van de gemeente.

De meeste locaties vielen af omdat het ontwikkellocaties zijn of de grond geen eigendom van de gemeente is. Het grasveld bij de jongerenontmoetingsplaats tussen de Legmeerdijk en de Schweitzerlaan is één van de onderzochte locaties. Wij willen met omwonenden en ondernemers bekijken of, en onder welke randvoorwaarden een skatevoorziening bij de Legmeerdijk - Schweitzerlaan haalbaar en mogelijk is. Tevens is nader onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond nodig. We willen vooraf benadrukken dat er geen besluit over deze locatie is genomen.

Foto Amstelveen
(Screenshot Google Maps - 2021)

Luchtfoto van de locatie van de nieuwe skatebaan in Amstelveen op een groene veld van 285 meter lang en 50 meter breed tussen de Legmeerdijk N231 en de Schweitzerlaan in Westwijk


In gesprek. Samen met Tijn, Ramon, Thomas, de wijkcoach, de buurtsportcoach en de initiatiefnemer willen wij met u in gesprek gaan. We hebben drie ton tot onze beschikking, dat wil zeggen dat we een kleinschalig skatepark in Amstelveen-Zuid kunnen aanleggen. Hoe die er precies uit komt te zien, dat weten we nu nog niet.

Digitale informatiebijeenkomst. Tijdens een digitale bijeenkomst willen wij graag met u van gedachten wisselen over de mogelijkheid van een skatevoorziening. En aan welke omvang en grootte we denken. We horen ook graag van u als de locatie geschikt is, waar wij volgens u aan moeten denken bij de realisatie ervan, wat u belangrijk vindt bij het gebruik. We denken dan bijvoorbeeld aan spelregels en gebruikstijden. Om u een idee te geven van de mogelijkheden, laten wij u een referentiebeeld zien van kleinschalig skatepark. De jongeren willen graag dat zowel beginnende skaters als ervaren skaters kunnen skaten.

Uitnodiging. Graag nodigen wij u uit voor een digitale informatieavond op woensdag 19 mei 2021 om 19:30 uur (tot 20:30 uur). Wij lichten dan een en ander toe en u kunt vragen te stellen. Wilt u zich voor deze digitale informatieavond vooraf aanmelden? Dit kan tot uiterlijk 17 mei 2021 via een mail naar pena@amstelveen.nl. ovv skatepark Legmeerdijk. U ontvangt dan een mail met instructie hoe u kunt deelnemen aan deze digitale informatieavond. Indien u geen beschikking heeft over de benodigde digitale middelen dan kunt een e-mail met uw telefoonnummer sturen naar pena@amstelveen.nl of contact opnemen met Jaap Oudeman via het algemene telefoonnummer van de gemeente (020) 540 4911. Tijn, Ramon, Thomas en andere jongeren uit de wijk willen u graag enthousiast maken voor een mooie skatevoorziening in Amstelveen-Zuid.

Graag tot dan. Met vriendelijke groet, namens het college van B en W Jaap Oudeman interim projectmanager van de gemeente Amstelveen'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.