Bijgewerkt: 15 juni 2024

Digitale hulp voor berekenen van de beslagvrije voet

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-04-2016

Mensen met schulden kunnen vanaf vandaag makkelijker berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor, dat er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven. Daar mogen deurwaarders niet aankomen.

Het vaststellen van die beslagvrije voet is ingewikkeld. Er zijn veel gegevens voor nodig die mensen zelf moeten aanleveren. Daardoor wordt de hoogte van de beslagvrije voet lang niet altijd goed berekend. Dat kan er toe leiden, dat mensen met schulden te weinig geld overhouden om van te leven. Om dat te verbeteren vereenvoudigt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de berekening van de beslagvrije voet grondig. Voor het eind van dit jaar wil zij de wetgeving die hiervoor nodig is door beide Kamers heen hebben.Om mensen te helpen die nu nog te maken hebben met de ingewikkelde beslagvrije voet, is er sinds vandaag een webtool. Die digitale hulp moet mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de manier, waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. Als zij zelf kunnen berekenen, waar ze recht op hebben en hoe dat is bepaald, zijn mensen zich ook meer bewust welke informatie ze moeten doorgeven aan de beslaglegger. En dat het belangrijk is om het door te geven als er iets in de leefsituatie verandert. Door de webtool zien zij, dat de hoogte van de beslagvrije voet sterk van de persoonlijke situatie afhankelijk is. Bij de tool is ook een video opgenomen, waarin op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.