Bijgewerkt: 24 september 2021

Digitale informatiebijeenkomst over de nieuwbouwwijk De Scheg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-05-2021

'Geachte omwonenden,

Zoals u wellicht weet, is ten zuiden van Westwijk de groene en duurzame nieuwbouwwijk De Scheg gepland met ongeveer 1.300 voornamelijk eengezinswoningen. De wijk bestaat uit drie deelgebieden. Hiervoor is in 2015 een ontwikkelvisie opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staan kaders voor de nieuwbouw zoals type woningen en structuur van wegen, water en groen. Na 2015 is de grens van de wijk, waar vanwege Schiphol nog gebouwd mag worden iets opgeschoven naar het zuiden, waardoor het te ontwikkelen woongebied De Scheg is vergroot en het woonprogramma is aangepast. Het Ruimtelijk Raamwerk dat een beeld geeft van deze woningbouwontwikkeling en de uitgangspunten is op 12 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.Deelgebied West is het gebied tussen Legmeerdijk en Noorddammerweg ten zuiden van de J.C. Van Hattumweg. Dit deel wordt met ongeveer 800 woningen ontwikkeld door een consortium van private partijen, waarbij de gemeente een begeleidende rol heeft. De gemeente heeft een klein deel grond in eigendom dat bij deze planontwikkeling wordt overgedragen aan deze partijen. Daarnaast komt er een basisschool met naschoolse opvang en een kinderdagverblijf. De gemeente maakt de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk door onder meer een bestemmingsplan op te stellen waarvan een van de onderdelen een stedenbouwkundig plan is. Graag willen gemeente en private partijen dit concept stedenbouwkundig plan aan u toelichten.

In de Scheg West komen:

-550 ééngezinswoningen (verschillende afmetingen in zowel huur als koop)

-150 twee-onder-één-kapwoningen (verschillende afmetingen in de koop)

-50 vrijstaande woningen (in kaveluitgifte en projectmatig in de koop)

-50 appartementen (in de huur)

Digitale informatiebijeenkomst. Wij nodigen u uit voor een online informatiebijeenkomst over de indeling van de Scheg West op maandag 17 mei 2021 om 19.30 uur. Vanwege de huidige coronamaatregelen organiseren we deze digitaal. Wij informeren u deze avond over het concept stedenbouwkundig plan, de ontwikkelingen en het verdere proces. BPD Ontwikkeling en Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea zijn de ontwikkelaars van de Scheg West. Syntrus Achmea is als belegger de partij die 50 woningen in het vrije sector huursegment ontwikkeld. Zij presenteren deze avond de plannen. Na afloop van de presentatie kunt u vragen stellen. Informatie over het woningaanbod of aanmeldingen voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaars is te vinden op https://roosdomtijhuis.nl/aanbod/project/de-scheg-te-amstelveen. Ondernemers en bedrijven in de Noorder Legmeerpolder worden apart geïnformeerd. Zij ontvangen hiervoor ook een uitnodigingsbrief.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Schets van De Scheg in Amstelveen


Verkeersontsluiting. Hierdoor ontstaat een buurtontsluitingsweg voor deze delen van De Scheg. Bewoners van De Scheg Oost rijden via de Van Hattumweg naar de Bovenkerkerweg. Ook hierover kunt u vragen stellen. Voor het middengebied zijn nog geen concrete plannen ontwikkeld.

Aanmelden per e-mail. Om deel te kunnen nemen, dient u zich tijdig aan te melden, zodat wij u een link kunnen toesturen. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 14 mei a.s. voor 12 uur via bouwprojecten@amstelveen.nl. U ontvangt dan een mail met instructie hoe u kunt deelnemen. Heeft u geen digitale middelen? Dan kunt u gedurende kantooruren projectmanager Frits Hildebrand bellen en met hem in gesprek gaan. Bent u niet in de gelegenheid deel te nemen aan de online avond? Kort erna kunt u op denkmee.amstelveen.nl de presentatie terugkijken. Op amstelveen.nl/wonen- leven/publicatie/bouwprojecten vindt u algemene informatie.

Vervolgproces. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het opstellen en in procedure brengen van een voorontwerpbestemmingsplan. Op zo’n voorontwerpbestemmingsplan kunt u in een later stadium gedurende vier weken een inspraakreactie geven. Op overheid.nl kunt u bekendmaking van nieuwe regelgeving, zoals ook een (voor)ontwerpbestemmingsplan aantreffen. Tevens vindt u daar berichtgeving over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Ook in het Amstelveens Nieuwsblad en via een persbericht wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het bouwgebied van De Scheg in Amstelveen


Op https://www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden voor hun e- mailservice. Dan ontvangt u een mail als er in uw buurt een besluit in voorbereiding is en hoe u kunt reageren. De gemeente Amstelveen doet ook mee met de omgevingsalert app. Dat wil zeggen dat u bekendmakingen van de gemeente direct op uw mobiel kunt ontvangen die van invloed kunnen zijn op uw woonomgeving.

Na het voorontwerpbestemmingsplan leggen wij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dan heeft u de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. Zover is het echter nog niet. De fasering van het proces en de ter inzage leggingen kunt u binnenkort volgen op denkmee.amstelveen.nl. We zijn er trots op dat de ontwikkeling van nieuwe woningen, waar zoveel vraag naar is steeds meer vorm krijgt.

Graag tot 17 mei! Namens het college van B en W mr. drs. Guus Koppenaal hoofd Stedelijke Ontwikkeling'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.