Bijgewerkt: 21 februari 2024

Dijkcontroles met laagvliegende helicopter

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / De Waterkrant
09-03-2006

Vanaf vrijdag 10 maart 2006 worden gedurende twee weken de dijken nagemeten. Dit gebeurt met een speciale helicopter, die laag en langzaam vliegt! Waternet gaat metingen uitvoeren om de hoogte van de dijken nauwkeurig vast te stellen. Zo wordt gecontroleerd of de dijken aan de normen voor veilige hoogte voldoen. In totaal zal er 600 km dijk in deze regio worden gemeten.

De metingen worden uitgevoerd met een speciaal daarvoor toegeruste helicopter vanaf een hoogte van 150-200 meter. Voor de juiste hoogtemeting zal de vliegsnelheid laag zijn. De combinatie van laag en langzaam vliegen, leidt vaak tot vragen.

Helicopter dijkmeting
(Waterkrant collectie - 2006)

Een helicopter meet de dijken


In beginsel zal de helicopter in het zuidwesten beginnen en in tien dagen een rondje maken over: Kudelstaart, Uithoorn, Amstelveen, Badhoevedorp, Amsterdam-West, Amsterdam-Oost, Amsterdam-Zuidoost, Weesp, Bussum, Nigtevecht, Vreeland Breukelen, Wilnis. Deze planning is echter indicatief. Schiphol bepaalt namelijk van dag tot dag welke gebieden worden vrijgegeven voor de helicoptervluchten. Dit is vooral afhankelijk van de in gebruik zijnde landingsbanen van Schiphol op die dag.

Wat is Waternet?

Op 1 januari 2006 is Waternet officieel gestart: een nieuw bedrijf, bestaande uit Waterleidingbedrijf Amsterdam en Dienst Waterbeheer en Riolering. Het eerste bedrijf in Nederland voor de hele watercyclus, van drinkwater tot afvalwater.

Het verzorgingsgebied van Waternet omvat de gemeente Amsterdam en een groot gebied in de provincie Utrecht en Noord-Holland. Waternet zorgt op een integrale, samenhangende en maatschappelijk verantwoorde wijze voor drinkwater, afvalwater en grond- en oppervlaktewater.

Waarom is het nodig om dijken en kaden te meten?

De gegevens die het meetonderzoek oplevert, gebruikt het hoogheemraadschap om onderhoud  uit te voeren. Ook zijn de gegevens nodig voor verbeteringsplannen van de keringen, om vergunningen te  verlenen en de Keur te handhaven. De Keur is een verordening van het waterschap. Tot nu toe werden de polder- en boezemkeringen, dus de dijken en kaden, niet structureel gemeten. Dat gebeurde alleen als we vermoedden dat een kering iets mankeerde.

Bovendien heeft de provincie ons verplicht een legger- en beheerregister van de keringen te maken. In het beheerregister staat exact hoe de kering eruit ziet, wat voor bebouwing erop staat, en welke leidingen er in een kade liggen. In de legger staat vermeld in welke staat de kering verkeert en wat de ideale kering zou moeten zijn.

Wat wordt er gemeten?

De geometrie van de kaden en dijken, dus de breedte en hoogte. Verder de bebouwing: huizen, schuren, carports. Ook kunnen we zien waar een kering mee bedekt is, met gras of steen of struikgewas. Ook alle hekken en bomen worden vastgelegd. Een kering moet stevig zijn en mag niet verzwakt worden door bomen bijvoorbeeld.

Hoe werkt het?

Onder de helikopter hangt een speciale scanner, die pulsen uitzendt en terugontvangt. De tijd tussen zenden en ontvangen kan je vertalen in hoogteverschil. Je moet dus wel exact weten hoe hoog de helikopter vliegt. Dat weten we door een meter die in de heli hangt en die signalen naar een satelliet zendt. En ter controle van de vlieghoogte zendt de helikopter signalen naar meetstations op de grond. De scanner zendt 21 pulsen per vierkante meter uit. Je ziet dus elke centimeter van een dijk of kade. Om de gegevens compleet te maken, maakt de helikopter ook nog fotos en video-opnamen.

Wat zijn de voordelen van meten per helikopter?

Je hebt méér gegevens voor minder geld. Je kunt met een helikopter alles zien, ook moeilijke plekjes vlak achter boerderijen bijvoorbeeld die je eerst nooit zag. Bovendien hoef je niet overal toestemming te vragen of je ergens bij mag, je hebt alleen toestemming nodig van de luchtverkeersleiding. We kunnen op een makkelijke manier zien of de keringen voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook het opstellen van onderhoudsplannen gaat makkelijker en efficiënter.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.