Bijgewerkt: 29 november 2022

Directeuren van Vita en Participe over AanZ-Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb
22-11-2013

Op donderdagochtend 21 november 2013 werden de journalisten van de lokale media van Amstelveen uitgenodigd in het Miranda Paviljoen in Amsterdam door de heren Dion de Leuw directeur van Vita Welzijn en Advies en Willem Draaisma bestuurder van Participe de uitvoeringsorganisatie voor de Wmo in Alphen aan den Rijn over de nieuwe welzijnsorganisatie van Amstelveen te praten.

'Wat een succes en wat een vreugde! Participe mag samen met Vita Welzijn en Advies beide uitgezette domeinen in Amstelveen gaan uitvoeren. Vorige week kregen we een verificatiegesprek met wethouder Herbert Raat, die zijn collega wethouder Jacqueline Koops verving. De selectiecommissie heeft op domein 1 (het beheer van de welzijnsaccommodaties) en op domein 2 (het welzijnswerk) onze subsidieaanvraag als beste beoordeeld. Dat is voor ons natuurlijk hartstikke mooi’.

‘Toch is het ook belangrijk om stil te staan bij de zittende welzijnsorganisatie Cardanus, die de afgelopen jaren al flink is gekrompen. Gelukkig krijgen de mensen van Cardanus al heel snel de mogelijkheid om op de nieuwe functies te solliciteren, zodat er voor iedereen duidelijkheid is voor het einde van het jaar. Het gaat wel om nieuw werk en dus ook om nieuwe functies. Tevens is er minder geld te besteden. En dat, terwijl er van AanZ meer resultaten verwacht worden. Er moet dus een heel sterk team komen' – schreef Willem Draaisma op zijn weblog op 29 oktober 2013.

De twee bestuurders wilden waarschijnlijk snel met een reactie naar buiten komen, omdat vele Cardanus medewerkers nog helemaal niets over hun toekomst wisten en ze begonnen te protesteren over de gang van zaken.

aanz Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Willem Draaisma, bestuurder van Participe en Dion de Leuw, directeur van Vita Welzijn en Advies in het Miranda Paviljoen op 21 november 2013


Toen Herbert Raat, wethouder Welzijn en Financiën zich met de zaken concreet bemoeide en een open brief naar Vita en de media stuurde, kwam de situatie in een hogere versnelling. In zijn brief staan er stevige uitspraken, zoals:

Zorgvuldige overdracht en informatie naar betrokkenen

• Alle partijen hebben aangegeven groot belang te hechten aan een snelle en goede overdracht van Cardanus aan AanZ.

• Het is de verantwoordelijkheid van Cardanus en AanZ alle betrokkenen zo snel mogelijk en duidelijk te informeren over het beëindigen van contracten (door Cardanus) en het informeren van gebruikers van de wijkcentra, vrijwilligers(raad), onderhuurders, wijkplatforms en bewonersinitiatiefgroepen (door AanZ) over de voortzetting.

• Alle cursisten en docenten worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de voortgang van de cursussen in de wijkcentra. Overname van het cursusbureau valt overigens buiten de subsidietender, maar u en Cardanus hebben ons in het gesprek van 22 oktober 2013 aangegeven de mogelijkheden voor overname te willen bespreken. Graag worden wij zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst.

Na deze voorgeschiedenis werden dus de journalisten in sneltreinvaart uitgenodigd om met de directeuren van Vita en van Participe naar het Miranda Paviljoen te komen aan de Amsteldijk in Amsterdam. Het plan van de bestuurders was, om de offerte inhoud bekendmaken en hoe AanZ-Amstelveen aankijkt tegen het welzijnswerk, toelichting over de gang van zaken tussen nu en 1 januari 2014 en daarnaast was er gelegenheid om vragen te stellen.De opkomst van journalisten was magertjes, omdat de uitnodiging pas aan het begin van de dag ervoor was verstuurd. Velen hadden al een volle agenda en waren daardoor niet in de gelegenheid om te komen. Wees gerust collega journalisten en betrokkenen, want op bijgaande video kunt u de uitspraken beluisteren over deze ingewikkelde operatie. Kijk rond op de website van AanZ-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.