Bijgewerkt: 21 februari 2024

Dit gaat verder dan deze polder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
13-09-2007

Voor- en tegenstanders van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder hebben afgelopen donderdag (6 september 2007) in groten getale hun stem laten horen tijdens een provinciale inspraakbijeenkomst in het Dorint Hotel.

Ongeveer tweehonderd belangstellenden wisten de weg naar Schiphol Oost te vinden. Voor een politieke bijeenkomst een ongekende opkomst. In allerijl moesten flink wat extra stoelen aangesleept worden om iedereen van een plaats te voorzien. „Toch had ik stiekem op iets meer gehoopt," zegt Frank Stroobants van actiegroep Golfodrama.

Frank Stroobants Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Frank Stroobants, woordvoerder van GolfodramaHij was in de avondsessie de eerste inspreker namens de particulieren en kreeg luid applaus voor zijn overwegend morele betoog om de polder vrij te houden. „Moet Nederland verworden tot één groot pretpark, een aaneenschakeling van vinexwijken?" vroeg Stroobants de commissie. De andere insprekers van zeer diverse pluimage, hadden net als Stroobants een luisterenswaardig betoog en kwamen soms overtuigend over.

Ze kwamen zeker niet alleen om een golfbaan tegen te houden, maar juist om de hele polder open te houden. „Ik zie dit als plicht voor mijn kleinkinderen," betoogde één der insprekers. „Maar waar moeten uw kleinkinderen dan straks wonen?" vroeg de commissie terecht. „In het buitenland," was het antwoord op één van de moeilijkste vragen in de huidige discussie. Alsof in het buitenland wel de natuur naar de knoppen mag -en hier niet.

Statenleden Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De elf statenleden van de hoorzittingcommissieEén van de insprekers vergeleek het laatste stuk polder met een waardevolle postzegel. „Als je daar de randjes van afhaalt, wordt hij stukken minder waard." Zelfs het verdrag van Kyoto werd aangehaald en zo had iedereen iets te melden, al dan niet persoonlijk. Groot minpunt was de nogal chaotische administratie van de provincie, waardoor de insprekers vaak verkeerd of niet werden aangekondigd. Anderzijds zorgde dat voor wat luchtige hilariteit, waardoor van een gespannen sfeer nauwelijks iets te merken was.

Henk van Schaik  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een van de meest betrokken sprekers van de avond, veehouder Henk van SchaikLang had actiegroep Golfodrama toch het imago van een groep ongenuanceerde activisten. Door de kwalitatieve steun van andere officiële organisaties, instanties en gemeenten om de polder groen te houden brokkelt dat imago enigszins af. In de middagsessie had Frank Stroobants tot grote verbazing niet veel argumenten van voorstanders gehoord. „Het was erg stil aan die zijde," zegt de actievoerder desgevraagd.

Hij ziet inmiddels een veel groter belang dan alleen het tegengaan van het Golfodrome „Dit gaat verder dan alleen deze polder," zegt de gedreven Amstelvener. „Circa twee jaar geleden is op Europees niveau een trend ontstaan, waaruit blijkt dat dit soort cultuurhistorische landschappen goud waard zijn voor gemeenschappen. Dit soort gebieden levert per saldo zelfs geld op," stelt Stroobants. Hij hoopt nationaal een voorbeeld te vormen voor de bescherming van soortgelijke gebieden.

In de middagsessie spraken talloze organisaties in. Ook initiatiefnemer van het Golfodrome, Ger Loogman, deed dat, als eerste. „Daarna mochten ze op me schieten en kon ik niks meer inbrengen," zegt Loogman tot zijn spijt. De door tegenstanders ernstig verguisde zakenman was de hele dag van de partij, met in zijn kielzog „een vijftigtal medestanders." 'Een geldwolf die niets met natuur heeft' is slechts één van de pijnlijke typeringen die hem vaak ten deel valt.

En dat terwijl hij enkele jaren geleden nog met groot enthousiasme werd ontvangen door wethouders Regouin (GroenLinks) en Alink (D66), die veel heil zagen in de plannen van Loogman door het naar verluidt open, toegankelijke en natuurbehoudende karakter van zijn plannen. Loogman laat het over zich heen komen, maar kan er moeilijk over uit dat de tegen­standers zoveel grote en ongenuanceerde leugens over zijn plannen hebben verspreid.

„Leugens die helaas klakkeloos als waarheid worden aangenomen," zegt Loogman in een reactie. „Ik zou willen dat de tegenstanders eens serieus naar de plannen kijken en dat ze zien dat het Golfodrome een veel bescheidener karakter heeft dan door tegenstanders wordt gesuggereerd. Soms heb ik het gevoel dat mensen denken dat de hele polder golfbaan wordt. Maar het gaat uiteindelijk om 4,5 procent van de polder waar we over praten.

Ter vergelijk, in de zogenoemde 'rafelranden' waar mogelijk woningbouw moet komen, kan je moeiteloos een 36-holes golfbaan neerleggen. Daar hoor je niemand over."


Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.