Bijgewerkt: 3 december 2021

Diverse verkeersprojecten in Amstelveen zijn gerealiseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-02-2018

Gemeente Amstelveen realiseerde diverse verkeersprojecten en ook komende jaren zijn er nog veel wegwerkzaamheden gepland. Dit blijkt uit de voortgangsnotitie die het college dinsdag 13 februari 2018 naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Burgemeester en wethouders laten weten, dat een groot deel van de geformuleerde verkeersprojecten uit het Uitvoeringsprogramma verkeer 2015-2018 (pdf 57 pagina’s) is gerealiseerd. Maar ook in de jaren erna staat er een hoop te gebeuren.

Gerealiseerde maatregelen. In 2016 en 2017 is meer dan 4 kilometer aan fietspaden geasfalteerd of voorzien van beton. Het gaat om de fietspaden langs de Bovenkerkerweg, de Sportlaan, de Groen van Prinstererlaan/Oranjebaan en diverse fietspaden in Westwijk. Het fietsen is daardoor comfortabeler en veiliger. Verder heeft de gemeente een nieuwe rotonde aangelegd op het kruispunt Van Heuven Goedhartlaan-Groen van Prinstererlaan. Fietsers en voetgangers kunnen nu met voorrang oversteken en hoeven niet meer te wachten. Op een aantal wegen zijn fietsstroken aangebracht of verbreed. De gemeente beloont de vaste fietsers met comfortabeler paden en hoopt, dat de Amstelveense inwoners en werknemers door deze maatregelen vaker de fiets pakken. Fietsen is immers gezond, goed voor het milieu en zorgt voor minder files.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: 'Waar mogelijk maken we fietspaden en kruisingen comfortabeler en veiliger. Ook willen we de verkeersafwikkeling op het wegennet verbeteren. Maar verkeersveiligheid is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van mensen. Daarom blijft de gemeente Amstelveen ook veel aandacht geven aan verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding. Om dit te bevorderen doen we mee met landelijke campagnes, organiseren we eigen campagnes en acties, en hebben we overleg met scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie.' Een aantal verkeersregelinstallaties is geoptimaliseerd en er zijn diverse kleine verkeersvoorzieningen gerealiseerd, zoals drempels, plateaus, bruggetjes en parkeerplaatsen. Daarnaast is de kruising Groenelaan-Sportlaan compacter gemaakt en zijn de oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer verbeterd.

Geplande projecten komend jaar. De fietsprojecten hebben geleid tot positieve reacties. Ook het komende jaar investeert de gemeente flink in het fietsnetwerk. In 2018 worden diverse fietspaden in Amstelveen-zuid opgeknapt: langs de Noorddammerweg, langs de Van der Hooplaan en de Poortwachter en een route door Waardhuizen. Nieuwe fietsroutes voor de jaren daarna zijn in onderzoek. In 2018 worden verder de eerste verkeersregelinstallaties opgeleverd die geschikt zijn voor slimme communicatie met voertuigen, bijvoorbeeld via apps. Dit staat nog in de kinderschoenen maar Amstelveen wil direct aansluiten bij de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt. Verder gaat er heel wat gebeuren op het hoofdwegennet. De Amsterdamseweg-Noord wordt heringericht. Op de kruispunten van de Keizer Karelweg met de Amsterdamseweg en met de Groen van Prinstererlaan komt een rotonde met langzaam verkeer in de voorrang. De capaciteit van de Oranjebaan en de Laan van Langerhuize wordt uitgebreid.Grote projecten. Amstelveen krijgt op korte termijn te maken met de uitvoering van een aantal grote projecten, die veel invloed hebben op het verkeer. In 2017 is al gestart met de voorbereidingen voor de ombouw van de Amstelveenlijn. In 2019 gaat daardoor de hele Beneluxbaan en de trambaan op de schop. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de ongelijkvloerse kruisingen van de Beneluxbaan met de Rembrandtweg, Zonnestein en Sportlaan. Ook wordt in 2019 het viaduct op de Laan van Langerhuize bij de Beneluxbaan verbreed. Aansluitend op deze werkzaamheden wordt vanaf 2020 de A9 verbreed en verdiept aangelegd. Om het lokale wegennet op deze grote projecten voor te bereiden, start de gemeente in 2018 met maatregelen om de capaciteit van een aantal wegen te vergroten. De gemeente probeert de overlast voor de Amstelveense inwoners en werknemers zo veel mogelijk te beperken, maar er is zeker sprake van verkeershinder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS