Bijgewerkt: 15 juni 2024

Dodenherdenking en viering Bevrijdingsdag 2008

Nieuws -> Gemeente

Bron: VNF / Wikipedia
01-05-2008

ZONDAG 4 MEI 2008 Keep Them Rolling

’s Morgens aankomst “Keep Them Rolling” op het Stadsplein. Show van antieke legervoertuigen die bij de bevrijding gebruikt zijn.

Keep them rolling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Keep them rolling in het Stadshart in 2007


11.30 uur: Static Show

12.00 uur: In grote tent demonstraties uit 2e W.O. van:

-Leger radiotoestellen

-Medische artikelen, met originele ambulance en patiënt

-Pannenkoeken bakken voor kinderen in keukenwagen

14.00 uur: Demonstratie van het “Jeep Construction Team”

15.00 uur: Voorstelling ronde van de voertuigen van ‘Keep Them Rolling’ voor het podium langs, zie verder vanaf 12.00 uur.

17.00 uur: Einde demonstratie en statische show.


Dodenherdenking op zondagavond 4 mei 2008

taptoe Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Dodenherdenking in 2007


Herdenkingsplechtigheid bij het monument “Voor hen die vielen” aan de Amsterdamseweg bij de hoofdingang van het Broersepark. Herdenking van al onze gevangenen, burger en militair, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede allen die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.

18.45 uur: Oecumenische vesperviering in de Dorpskerk. Voorgangers: pastor T.F. Buitendijk en ds. M. Visser

19.20 uur: Stille tocht vanaf de Dorpskerk naar het monument

19.30 uur: Muziekkorps van het Leger des Heils

Declamatie dhr. Peter Breddels

Declamatie mw. Kirin Kotterer

Speech burgemeester de heer mr. J. van Zanen

19.58 uur: Blazen van "Taptoe" en Vlaggengroet

20.00 uur: 2 minuten stilte

20.02 uur: Zingen van Wilhelmus (1ste en 6e couplet) en kranslegging door genodigden

20.05 uur: Defilé

De heer Frits Barend zal de aankondigingen verzorgen.

Na afloop is er gelegenheid om nog even bijeen te komen in het Pluspunt, al of niet onder het genot van een consumptie.

Jeugd herdenkt ....

Click hier voor meer informatie over het Dicht-Initiatief van de V.N.F.

HET VLAGGEN OP 4 MEI:

De V.N.F. maakt u allen erop attent dat op 4 mei, de dag van de Herdenking, de vlag halfstok kan worden gehangen vanaf 18.00 uur. De vlag blijft halfstok hangen na het klinken van het volkslied, totdat deze om ca 21.00 uur – zonsondergang - naar binnen moet worden gehaald.

VITA WIJKSTEUNPUNT MOC

Gepast programma met gedichten, omlijst met muziek.

19.00 uur: de zaal open, de koffie staat klaar.

19.30 uur: het programma begint

20.00 uur: gezamenlijk kijken naar de tv-uitzending.

20.30 uur: afsluiting van deze avond.

Wat is de Nationale Dodenherdenking?

Jaarlijks is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Men herdenkt alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden, die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (men gaat hierbij uit van 10 mei 1940) en in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Tot 1961 had de herdenking slechts betrekking op de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1961 worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere militaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands-Indië) en vredesoperaties (zoals in Libanon of Bosnië) herdacht.

De herdenkingen bestaan uit een plechtigheid, gevolgd door kransleggingen bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam door de koningin en vertegenwoordigers van de regering, het leger, verzetsbeweging en allerlei organisaties en groeperingen in de maatschappij.

Om acht uur 's avonds worden twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan degenen die in en vanwege een oorlog zijn omgekomen. Op 4 mei 1994 werden voor de eerste keer de vlaggen die voorheen halfstok hingen gehesen tijdens het spelen van het Wilhelmus.

Ook op andere plaatsen in Nederland worden plechtigheden gehouden en kransen en bloemen gelegd, zoals op de Waalsdorpervlakte en honderden andere plaatsen waar graven of monumenten aan de slachtoffers en de bezetting herinneren.

Een dag later, op 5 mei wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940-1945) gevierd.

Externe link: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Bevrijdingsdag op maandag 5 mei 2008


Intocht bevrijdingslopers Atletiek Vereniging Startbaan. In de nacht van 4 op 5 mei 2008 wordt door Atletiek Vereniging Startbaan het Bevrijdingsvuur uit Wageningen opgehaald.

Dit vuur wordt op maandag 5 mei vanaf de BRUG BIJ OUDERKERK naar het Buitenplein (bij V&D) gelopen onder begeleiding van “Keep Them Rolling” (stoet oude oorlogsvoertuigen, gebruikt bij de bevrijding van Nederland).

10.30 uur: Vertrek “Keep Them Rolling” voor rondrit en optocht door Amstelveen en Ouderkerk.

12.00 uur: Bevrijdingsvuur uit Wageningen opgewacht bij de brug van Ouderkerk en begeleid naar het Stadsplein in Amstelveen.

Op het Buitenplein (bij V&D)

13.00 uur: Op het Buitenplein (bij V&D) overhandiging van het bevrijdingsvuur aan Burgemeester J. van Zanen.

Op het Stadsplein

14.00 uur: Live muziek van het “Amsterdams Dansorkest” met muziek uit de Tweede Wereldoorlog:  Glenn Miller, Benny Goodman enzovoort.

Statische Show “Keep Them Rolling”

15.30 uur: Demonstratie van het “Jeep Construction Team”.

17.00 uur: Einde.

Alle medewerkenden, Winkeliersvereniging VCP Stadshart Amstelveen en onze donateurs hartelijk dank!

Wat is de Bevrijdingsdag?

Op 8 mei wordt Bevrijdingsdag (VE Day (Victory in Europe Day)) in de meeste Europese landen gevierd. Op 8 mei 1945 capituleerde Duitsland waardoor de Tweede Wereldoorlog in Europa aan zijn eind kwam.

In Nederland valt de herdenking van de bevrijdingsdag op 5 mei. Deze wordt vooraf gegaan door de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Op 5 mei 1945 bespraken de Canadese generaal Charles Foulkes en de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitz in het bijzijn van Prins Bernhard (commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten) in Hotel De Wereld in Wageningen de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Blaskowitz vroeg 24 uur bedenktijd. Een dag later (op 6 mei 1945 dus) werden de uitgewerkte voorwaarden van de capitulatie getekend in de naast het hotel gelegen aula van de Landbouwhogeschool. Zowel het Canadian War Museum in Ottawa als De Casteelse Poort in Wageningen menen de pen te bezitten waarmee Foulkes tekende.

Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de vijf jaren gevierd zou worden. Pas in 1990 werd de datum van 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag, waarop jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetting wordt herdacht en gevierd. In 1999 werd 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie in 1945, tevens een dag waarop uitgebreid gevlagd mag worden.

5 mei als nationale feestdag is ook vastgelegd in de Algemene Termijnenwet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.