Bijgewerkt: 20 juni 2024

Dodenherdenking op 4 mei twee minuten stil in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveen Oranje/Nationaal Comité 4 en 5 mei
09-04-2020

Naar aanleiding van de extra maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, zoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Bij de Dodenherdenking kan geen publiek aanwezig zijn. In overleg met de gemeente Amsterdam wordt een passende invulling gezocht. De 14 Bevrijdingsfestivals kunnen in verband met de nieuwe maatregelen helaas geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité doet een beroep op betrokken overheden, sponsors en partners om te doen wat in hun vermogen ligt om de organisaties van de Bevrijdingsfestivals te blijven steunen op weg naar 5 mei 2021. 

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni 2020 gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid kunnen helaas geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité zoekt samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden om binnen de nu geldende stringente maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten en vredesmissies waar Nederland sindsdien bij betrokken is geweest. Ook zoeken we naar een passende manier aandacht te geven aan de bevrijding, 75 jaar geleden. 

'We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus,' -aldus de voorzitter van het Nationaal Comité, mevrouw Gerdi Verbeet. 

Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, wordt de komende weken een programma opgesteld dat rekening houdt met de aangescherpte maatregelen. Vorige week nodigde het Nationaal Comité een ieder uit met goede ideeën te komen. Daar wordt door veel mensen en organisaties op gereageerd. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het Herdenkingsmonument aan de Amsterdamseweg bij de ingang van het Broersepark staat er sinds 1950 en is gemaakt door beeldhouwer Theo Bennes (1903-1982). Het monument is opgericht ter nagedachtenis van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Boven op het Oorlogsmonument ligt een treurende vrouwenfiguur


DODENHERDENKING AMSTELVEEN
Bij de Dodenherdenking in Amstelveen kan op 4 mei 2020 geen publiek betrokken zijn en we weten waarom.

Stichting Amstelveen Oranje roept de Amstelveners op om gepaste muziek te spelen maandag 4 mei:

  • eerst muziek 19.30 – 20.00 uur,
  • 2 minuten stil 20.00 – 20.02 uur,
  • spelen van het Wilhelmus.

  • Muziek speelt een belangrijke rol bij de Dodenherdenking. Naast gepaste stemmige muziek markeert het taptoesignaal het begin van de twee minuten stilte. Na de stilte wordt het Wilhelmus gespeeld en/of gezongen. In deze moeilijke tijden proberen mensen ook zelf invulling te geven aan vieringen, ceremonies en rituelen.

    Daarom nodigen we iedereen die een instrument bespeelt om de vaste muzikale elementen van de herdenking, het taptoesignaal en het Wilhelmus te laten klinken in hun eigen omgeving. Vanaf 19.30 uur in de eigen tuin, het balkon, vanuit een open raam. Alle instrumenten zijn mogelijk en welkom. Om precies 20.00 uur zijn we stil!

    Vervolgens spelen we het Wilhelmus. We vragen u om de muziek goed in te studeren. De bladmuziek in de juiste stemming is op te vragen bij André Vulperhorst, coördinator bij Platform C op: andrevulperhorst@platform-c.nu. Ook is het belangrijk dat de muziek en stilte zo gelijk mogelijk plaatsvinden. Doet U mee?!! 2 minuten stil! Hou de tijd in de gaten!    Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.