Bijgewerkt: 25 juni 2022

Doelstelling van Amstelveen is naar 100 kilo restafval in vijf jaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-10-2016

Amstelveen volgt de landelijke doelstelling om binnen vijf jaar nog slechts 100 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. Dat is nu 209 kilo. Dat betekent, dat in de toekomst 75% van ons huishoudelijk afval opnieuw kan worden gebruikt. Dat was in 2015 51%. Om dit te bereiken heeft de gemeente een nieuwe visie op het inzamelen van huishoudelijke ‘grondstoffen’ gemaakt. Het aan huis, of appartement inzamelen van herbruikbaar afval, of grondstoffen wordt makkelijker, het wegbrengen van restafval wordt moeilijker.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer


Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer: “Afval zien we steeds meer als een grondstof voor nieuwe producten. Om waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken, is het belangrijk, dat we ons herbruikbare huishoudelijk afval zoveel mogelijk aan huis goed sorteren. Daarom stel ik de gemeenteraad onder andere voor om de huidige huis-aan-huis restafvalcontainer om te bouwen tot een PMD-container.

Uit afvalsorteeranalyses blijkt namelijk, dat deze restafvalcontainers voor de helft Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drankkartons (PMD) bevatten. Het overgebleven restafval kunnen bewoners dan naar ondergrondse containers gaan brengen. Ook denk ik eraan om bij flats en appartementencomplexen, waar mogelijk ondergrondse PMD-containers te plaatsen. Het doel is de inzameling van grondstoffen aan huis, of flat makkelijker te maken en zo min mogelijk restafval over te houden. Daar heb ik de inzet van onze inwoners voor nodig.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een zijlader vuilniswagen van de gemeente Amstelveen loost het afval in een grote container in maart 2010 op het terrein van de gemeentewerf aan Langs de Werf 10


Afval scheiden loont. De gemeente Amstelveen zet in op het opnieuw scheiden van Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT) bij flats en wil met proeven kijken, hoe dat het beste kan. Van GFT kan namelijk groen gas en compost worden gemaakt. Verder werkt de gemeente het idee uit om de hoeveelheid ongelezen reclamefolders die in de papierbak verdwijnen te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door inwoners te stimuleren te kiezen voor de gratis reclamefolder-app. Tot slot zet Amstelveen in op goede voorlichting en het belang van het sorteren van huishoudelijk afval want afval scheiden loont. Met deze maatregelen ontzien we het milieu en kan de afvalstoffenheffing laag blijven en in de toekomst mogelijk worden verlaagd. De nieuwe visie op het inzamelen van huishoudelijke grondstoffen bespreekt de gemeenteraad in haar vergadering van 9 november 2016.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.