Bijgewerkt: 27 maart 2023

Doortrekken sneltram niet rendabel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-07-2005

Het Dagelijks Bestuur van het ROA stemt in met de uitwerking van een zo hoogwaardig mogelijke busverbinding op het traject Amstelveen-Uithoorn.

Op dit traject staat de bereikbaarheid stevig onder druk, waardoor bussen regelmatig in de file staan. Het ROA heeft een studie afgerond naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in dit gebied te verbeteren.

De studie heeft verschillende varianten voor verbetering van het openbaar vervoer in beeld gebracht. Uit de resultaten blijkt dat het optimaliseren van het huidige bustraject de beste oplossing is. Daarbij is het niet nodig om over het hele traject Uithoorn-Amsterdam Centrum een vrijliggende busbaan aan te leggen, dit kan beperkt blijven tot het gedeelte tussen Uithoorn en Amstelveen. Het doel is de bus betrouwbaar en snel te laten doorstromen.

Soms kan dit door de bus met het overige verkeer te laten meerijden en soms zullen gerichte investeringen moeten worden gedaan om knelpunten op te lossen.

De optie waarbij de sneltram wordt doorgetrokken naar Uithoorn, bleek onvoldoende rendabel voor verantwoorde exploitatie. Een volgende stap is het uitvoeren van een tracéstudie. Het is de bedoeling om het traject gefaseerd te verbeteren, te beginnen bij het gedeelte tussen Uithoorn en Amstelveen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het realiseren van een busbaan over het oude spoorbaantracé. Ook wordt rekening gehouden met zaken als de omlegging van de N 201, een goede overstap op sneltram of metro en de aansluiting met het busstation Amstelveen.

Het deel tussen Amstelveen en Amsterdam volgt in een later stadium, omdat dat afhankelijk is van mogelijke doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen Westwijk en de toekomst van de Amstelveenlijn. Op korte termijn zullen de meest urgente knelpunten in beeld worden gebracht, zodat deze kunnen worden aangepakt.

De totale investeringskosten voor de eerste fase zijn geraamd op 30 tot 80 miljoen euro. De resultaten van de studie worden ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de betrokken gemeenten (Amsterdam, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen) en de provincie Noord-Holland.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.