Bijgewerkt: 5 december 2022

DownTown langer openhouden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
30-01-2008

Het Westwijkse jongerencentrum DownTown moet in het weekeinde veel langer open blijven dan nu gebeurt. Daarmee kan overlast door rondhangende jeugd op straat tegengegaan worden, zo gaf de 17-jarige Justin uit Westwijk aan tijdens de raadscommissie vergadering voor Burgers en Samenleving op 23 januari 2008 .

Hij reageerde daarmee op voorstellen van het college om overlast door jongeren te bestrijden. B en W willen daar acht ton extra voor uittrekken. Zo willen zij onder meer Het Galjoen en DownTown iedere avond openstellen. Nu zijn de centra nog vier dagen per week geopend. Om te voorkomen dat extra openstelling tot overlast leidt, wordt een beveiligingsbedrijf ingehuurd om toezicht te houden.

Justin Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Justin in de raadzaal van Amstelveen beantwoordt de vragen van de commissieleden


Extra openstelling is volgens de Westwijkse jongeren echter niet afdoende. Volgens ze moet DownTown van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 3 of 4 uur openblijven. Nu gaat het centrum rond 24 uur dicht. ,,We zijn van straat gehaald door een jeugdmedewerker van Cardanus en we hebben het naar ons zin in DownTown. Maar als het centrum dicht gaat, is het nog te vroeg om naar huis te gaan. We gaan dan nog een sigaretje roken en praten op het Westwijkplein, maar dat veroorzaakt dan weer overlast. Als DownTown langer openblijft, gaan de bezoekers wel direct naar huis.”

Westend Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het gebouw van het wijkcentrum Westend in Amstelveen. Aan de achterkant van dit gebouw is het Jongerencentrum DownTown gevestigd


Niet iedereen is blij met extra openstelling van de jongerencentra. Een omwonende van Het Galjoen in Waardhuizen maakte duidelijk hier fel tegen te zijn, omdat de buurt veel hinder ondervindt van bezoekers. Hij vindt het ook vreemd dat het college dit zonder overleg met bewoners heeft besloten, terwijl al lang over aanpak van de ernstige overlast gesproken wordt. Bovendien vreest hij dat extra openstelling een aanzuigende werking op jongeren van elders heeft.

De overlast rond het centrum nam toe toen Het Galjoen extra werd opgesteld ter bestrijding van de hinder rond winkelcentrum Middenhoven. Daar is het inmiddels rustiger geworden. De bewoner stelde voor om jongerencentra buiten de woonbebouwing te plaatsen, om hinder in woonbuurten tegen te gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.